JavaScript toLocaleString() Method Kullanımı

JavaScript toLocaleString() methodu , bir dizinin tüm öğelerini tek bir string(dize) değerine dönüştürmenize ve birleştirmenize olanak sağlarken, dizinin öğeleri, türlerine bağlı olarak kendi methodlarını kullanarak dizelere dönüştürülür.

toLocaleString() methodu, yerel ayarları kullanarak Sayılar, Diziler veya Tarihleri dizeye dönüştürür.

Aşağıdaki JavaScript türleri ile kullanılabilir

toLocaleString ile Tarihler ve Saat


Tarih / saat nesneleriyle, toLocaleString Aşağıdaki gibi bir sözdizimi vardır ve bir string(dizge) döndürür.

Sözdizimi:

dateObject.toLocaleString(locales, options)

locales: Dile özgü bir biçim belirten isteğe bağlı bir dize. Bazı geçerli değerler ar-SA (Arapça için), en-US (ABD İngilizcesi için), hi-IN (Hintçe için), tr-TR Turkish (Türkçe için) vb...

options: İsteğe bağlı bir seçenek nesnesi. Dahil edilebilir Bazı geçerli özellikleri: dateStyle değerleri ile full, long, medium ve short. Olan diğer olası özellikleri timeStyle, weekday, year, month, day, hour, minute, second, vb...

ÖRNEK:


const date = new Date();

console.log(date.toLocaleString('en-US'));
// 12/26/2020, 2:34:25 PM

console.log(date.toLocaleString('hi-IN'));
// 26/12/2020, 2:34:25 pm

console.log(date.toLocaleString('fr-CH'));
// 26.12.2020 à 14:34:25

console.log(date.toLocaleString('tr-TR'));
//26.12.2020 14:34:25

Sayılarla toLocaleString()


Sayılarla, toLocaleString() numaraları yerel sayı gösterimine dönüştürmek için kullanılır. Aşağıdaki gibi sözdizimi vardır ve bir dize döndürür. Varsayılan dil, bilgisayarınızdaki yerel ayarlara bağlıdır.

Sözdizimi:

number.toLocaleString(locales, options)

locales: Yerel ayarı belirten isteğe bağlı bir dize.

options: İsteğe bağlı. Bir nesne, bazı özellikleri ayarlayabilirsiniz. diğer valied özellikler style, currency, useGrouping, minimumSignificantDigits, vb....

ÖRNEK:


const number = 12345.678;

console.log(number.toLocaleString('en-US'));
// 12,345.678

console.log(number.toLocaleString('fr-FR'));
// 12 345,678

console.log(number.toLocaleString('tr-TR'));
// 12.345,678

ÖRNEK 2:


const number = 1000000;

console.log(number.toLocaleString('tr-TR'));
//1.000.000

console.log(number.toLocaleString('en-US'));
//1,000,000 

console.log(number.toLocaleString('de-DE'));
//1.000.000

console.log(number.toLocaleString('en-GB'));
//1,000,000

Dizilerde toLocaleString()


Javascript dizi toLocaleString() methodu, diziyi temsil eden bir dize döndürür. Öğeler, toLocaleString() methodları kullanılarak Dizelere dönüştürülür. Bu Dizeler virgül gibi yerel ayara özgü bir Dize ile ayrılır.

Sözdizimi:

array.toLocaleString(locales, options)

locales: Yerel ayarı belirten isteğe bağlı bir dize.

options: Rakamlar ve tarihler için mevcut olan aynı seçeneklerin isteğe bağlı bir nesnesi

ÖRNEK:


let arr = [1, 3, new Date()];
console.log(arr);
// [1, 3, Sat Dec 26 2020 19:44:51 GMT+0300 (GMT+03:00)]

arr1 = arr.toLocaleString("en-GB");
console.log(arr1);
// 1,3,26/12/2020, 19:44:51

arr2 = arr.toLocaleString("tr-TR");
console.log(arr2);
// 1,3,26.12.2020 19:44:51

Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

2996

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.