css,php,html eğitim

Strip_tags() fonksiyonu, bir metni HTML, XML ve PHP etiketlerinden temizler. PHP'de kullanıcı tarafından form yolu ile gönderilen herhangi bir içeriğin güvenlik...

  • 12/01/2017
  • 33
css,php,html eğitim

WordWrap() Fonksiyonu bir metni belli bir uzunlukda keser. Örneğin Metin Çok uzunsa belirlediğimiz bir uzunlukta kalan satırı yeni bir satırda gösterebiliriz. ...

  • 15/11/2016
  • 200
css,php,html eğitim

Kimi zaman belirli bir metnin içerisine belirli karakterler veya belirli kelimeler eklemek isteyebiliriz. substr_replace() fonksiyonu metnin tamamını veya bir kısmını...

  • 09/10/2016
  • 241
css,php,html eğitim

Metin içerisinde belli bir karakter veya karakter grubunu arar, eğer karakterin bir eşi bulunursa bulduğu noktaya göre metnin ilk veya son bölümü ile döner. ...

  • 03/09/2016
  • 416
css,php,html eğitim

Php proğramcılığında bazı zamanlarda metinleri düzenlememiz gerekir. Bu özelliklerden biride metinlerimizin harflerini büyük - küçük harfe çeviren ...

  • 28/08/2016
  • 456
REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE