İÇ İÇE İF...ELSEİF KONTROL YAPISI

elseif, isminden de anlaşılacağı gibi, if ve else deyimlerinin biraraya gelmesiyle oluşur. else gibi, orijinal if ifadesinin FALSE döndürdüğü durumda farklı bir deyimin çalıştırılması için kullanılır.

İF...Elseif aslında if'ten farklı değildir. Sadece birden fazla koşul belirlemimize sağlar. Yapısı aşağıdaki gibidir.

<?php
İf (koşul){

 echo "Koşul sağlanınca çalışacak kodlar";
 
 }elseif(koşul2){
 
 echo "Koşul2 sağlanınca çalışacak kodlar";
 
 }else{
 
 echo "Her iki koşulda sağlanmazsa çalışacak kodlar";
 
 }

?>

Şimdi basit bir örnek yapalım ve kontrol yapısının çalışmasını anlamaya çalışalım.

<?php

 $sayi=10;
 
 if($sayi<10){
 
 echo "Sayı 10'dan küçük";
 
 }elseif($sayi>10){
 
 echo "Sayi 10'dan büyüktür";
 
 }else{
 
 echo "Sayi 10'a eşittir";
 
 }
?>

ÇIKTI:

Sayi 10'a eşittir.

Peki belli bir koşul gerçekleştiğinde yapılacak işlemler içerisinde farklı bir koşul oluşturmak istediğimizde ne yapacağız?

Basit bir örnek yaparak konuyu açıklayalım.

<?php

$sinif ="a";

$no =1234;

$puan=77;

if($sinif=="a" && $no==1234){

 echo "Hoş geldiniz öğrenci
"; if($puan>=90){ echo "AA aldınız"; }elseif($puan>=85){ echo "BA aldınız"; }elseif($puan>=75){ echo "CB aldınız"; }elseif($puan>=70){ echo "CC aldınız"; }elseif($puan>=65){ echo "DC aldınız"; }elseif($puan>=60){ echo "DD aldınız"; }elseif($puan>=50){ echo "DF aldınız"; }else{ echo "FF aldınız"; } }else{ echo "Yanlış sınıf ismi veya numara girdiniz."; } ?> ?>

ÇIKTI:

Hoş geldiniz öğrenci

CB aldınız

Lütfen Temel if-else konusu için Bakınız

ebru Diyor ki 27/12/2016

teşekürler işime çok yaradı

Adınız

Eposta

Mesaj

9050

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE