PHP ctype_alpha ve ctype_digit FONKSİYONLARI

php'de ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin üye giriş formunda üye adının Alfabetik olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bu fonksiyon boşluk karakterlerini tanımaz. Koşul sağlanıyorsa true sağlanmıyorsa false değerini döndürür.


<?php
header("Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9");

$veri = "merhaba";
 
if(ctype_alpha($veri)){

echo "Değişken alfabetik";
 
}else{
 
echo "Değişken alfabetik değil";
 
}
 
?>

ÇIKTI:

Değişken alfabetik

NOT:

ctype_alpha() fonksiyonu Türkçe karakterleri tanımaz. Bu olay sadece UTF-8 veya UTF-8 Bomsuz olarak kaydedilen betik dosyalarında oluyor. ANSI olarak kayıt edilenlerde bir problem yok. Notepad++ Editörde ANSI olarak çalışma dosyanızı kaydedin. Hala problem çıkıyorsa yerel ayarları aşağıdaki kodla türçeye çevirin.

<?php

setLocale(LC_ALL,'turkish');

?>

ÖRNEK:

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9");

//ANSI kaydedince mesajlardaki türkçe hataları düzeltir.

$dizgeler = array('Kalem', 'Defter');

foreach ($dizgeler as $dizge) {

    if (ctype_alpha($dizge)) {
	
        echo "$dizge tamamen harflerden oluşuyor.
"; } else { echo "$dizge tamamen harflerden oluşmuyor.
"; } } ?>

ÇIKTI:

Kalem tamamen harflerden oluşuyor.

Defter tamamen harflerden oluşuyor.

Girilen verinin sadece rakamlardan oluşmasını isteyebilirsiniz. Bunun için ctype_digit fonksiyonu kullanılır. ctype_digit de aynen ctype_alpha’da olduğu gibi koşul sağlanıyorsa true sağlanmıyorsa false değerini döndürür. Örneğin üye giriş formunda üye şifresinin sadece rakamlardan oluşmasını kontrol ederiz.

<?php
 
$veri = "12345";
 
if (ctype_digit($veri)) {
 
echo "Değişken sayısal.";
 
}else{

echo "Değişken sayısal değil.";
}
 
?>

ÇIKTI:

Değişken sayısal.

Adınız

Eposta

Mesaj

4414

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE