OPARATÖRLER(PHP MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR)

Tüm proğramlama dillerinde olduğu gibi php'de standart atama oparatörler bulunmaktadır. Oparatörler aritmetik ,işaret, karşılaştırma ve mantıksal oparatör adında dört gruba ayrılır.

OparatörTanımÖrnek
+ Toplama3+5=8
-Çıkarma7-9= -2
*Çarpma7*7=49
/Bölme8/2=4
%Mod(Bölümden kalan)9%2=1
++Artırma$i=3; $i++; 4
--Eksiltme$i=7; $i--; 6

Php ile matematik'de Dört işlem yapabilmek için aritmetik oparatörler'den yararlanılır(+,-,*,/) Oparatörlerde Php ile Dört işlem nasıl yapılır bir örnek verelim.

<?php
$sayi  = 7+3;
$sayi1 = 25-3;
$sayi2 = 5*7;
$sayi3 = 15/3;

echo "7+3=".$sayi."
"; echo "25-3=".$sayi1."
"; echo "5*7=".$sayi2."
"; echo "15/3=".$sayi3."
"; ?>

Adınız

Eposta

Mesaj

4618

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE