PHP YORUM SATIRLARI

Kod yazarken aralara yorum satırı girmek zorunda kalabiliriz. Bu yorum satırları genelde yazacağımız kodlarla ilgili açıklamalar olabilir. Daha sonra bu yazdığımız kodları incelerken bu yorumlar bize nerde ne yaptığımızı hatırlamalarımıza yardımcı olacaktır.

Yorum satırlarını Php Yorumlayıcısı tarafından çalıştırılmazlar. sadece okunurlar.

Bir php sayfasına istediğimiz kadar yorum satırı ekleyebiliriz. Ancak yorum satırlarının sayfanın diskte kapladığı alanı artırdığını ve yorumlayıcı tarafından çalıştırılmadığını Dikkate alın.

Yorum satırları sayfanın boyutunu artırdığını , büyük sayfa boyutlu sitelerinde browser'a yüklenme olayı geçiktiği için çok uzun yorum yazmakta mantıklı değildir.

İki farklı şekilde yorum satırı yazılır.

1- Tek satırlık yorum satırı:

Tek satırlık yorum satırlarında ifadenin başında "//" kullanılır.

<?php
//Bir yorum satırı
echo "Merhaba WebCebir.com"; //Buda bir yorum satırı
?>

2-Çok satırlı yorum satırı:

Birden fazla yorum satırı yazmak istersek yorum ifedesi "/*" ile başlayıp "*/" ile sona eriyor. Bu tür kullanımla istediğimiz kadar yorum satırı girebiliriz.

<?php
/* İlk yorum satırı
İkinci yorum satırı*/
echo "Merhaba Güzel yurdumun iyi insanı";
?>        

Adınız

Eposta

Mesaj

9772

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE