PHP explode() FONKSİYONU METİNLERİ PARÇALAMA (BÖLME)

Metin ifadeleri bir ayraç ile parçalamak için explode() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, string ifade içinde belirlenen ayraç bulunduğu müddetçe metni parçalar ve bir dizi olarak geri döndürür. Konuyu daha iyi anlamak için aşağıdaki kod yapısı ve örnekleri inceleyin.

Sözdizimi:

explode( ayraç,string,limit)

Ayraç : Gereklidir. Ayırıcı olarak stringi nereden böleceğini belirtir.

String : Gereklidir. Bölünecek, alt dizinlerine ayrılacak metin.

Limit : İsteğe bağlıdır. Bölünecek, alt dizinlerine ayrılacak sayı.

 • Limit pozitifse dizi en çok belirtilen Limit sayıda eleman içerir ve metnin kalanı son elemana yerleştirilir.
 • Limit negatifse, son limit eleman hariç tüm elemanlar döndürülür.
 • Limit sıfırsa, Dizi bir eleman gösterir.

Dönen Değerler :

Ayraç boş ("") bir dizge ise explode() fonksiyonu FALSE döndürür. Eğer ayraç stringi, metin içinde bulunmayan bir karakter içeriyorsa ve negatif bir limit belirtilmişse boş bir dizi döner. Diğer limit değerleri için metin içeren bir dizi döner.

NOT: "Ayırıcı" parametresi boş bir dize olamaz.

Örnek: Boşluk ayracına göre bölelim.

<?php

$metin = "Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez.";

$dizi = explode (" ",$metin);

echo '
';

print_r ($dizi);

echo '
'; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [0] => Her
  [1] => zaman
  [2] => gemicinin
  [3] => istediği
  [4] => rüzgar
  [5] => esmez.
)

Bu aşamadan sonra ayırdığınız dizideki elamanları istediğiniz yerde istediğiniz şekilde ekrana yazdırırsınız.

<?php

echo $dizi[4]; // Ekranda rüzgar yazacaktır.

?>

Örnek: Virgüle göre metni bölelim.

<?php

$meyve = "Elma,Armut,Kiraz,Muz,Şeftali";

$dizi = explode (",",$meyve);

echo '
';

print_r ($dizi);

echo '
'; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [0] => Elma
  [1] => Armut
  [2] => Kiraz
  [3] => Muz
  [4] => Şeftali
)

Örnek: İsteğe bağlı olan üçüncü parametre Limit kısmını pozitif sayı belirterek bölelim.

<?php

$meyve = "Elma,Armut,Kiraz,Muz,Şeftali,webcebir.com";

$dizi = explode (",",$meyve,3);

echo '
';

print_r ($dizi);

echo '
'; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [0] => Elma
  [1] => Armut
  [2] => Kiraz,Muz,Şeftali,webcebir.com
)

Yukarıda görüldüğü üzere Limit, pozitif sayı üç olarak girildi. Metnin sağından itibaren virgül gördüğü yerlerden üçe bölmüş; Enson dizine bölümde kalanları dizmiştir.

Örnek: İsteğe bağlı olan üçüncü parametre Limit kısmını negatif sayı belirterek bölelim.

<?php

$meyve = "Elma,Armut,Kiraz,Muz,Şeftali,webcebir.com";

$dizi = explode (",",$meyve,-2);

echo '
';

print_r ($dizi);

echo '
'; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [0] => Elma
  [1] => Armut
  [2] => Kiraz
  [3] => Muz
)

Yukarıda görüldüğü üzere Limit, negatif sayı -2 olarak girildi. metnin solundan itibaren virgül gördüğü yerlerden iki eleman dizine almadan ekranda görüntülenmiştir.


Adınız

Eposta

Mesaj

1738

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE