JAVASCRİPT TEMEL KURALLAR

Bir Javascript dosyasındaki kodlar, ifadelerin yani çalıştırılabilir kodların sıralı bir şekilde biraraya gelmesi ile oluşur. JavaScript ifadeleri tarayıcıya verilen komutlardır. Bu komutların amacı tarayıcıya ne yapması gerektiğini söylemektir.

ÖRNEK:


<script>

document.getElementById("test").innerHTML = "Merhaba dünya";

</script>

Yukarida ki ifade HTML etiketlerinden id="test" olan yere Merhaba dünya yazdırır.

JAVASCRİPT KODU


JavaScript kodu JavaScript ifadelerin bir dizisidir. İfadeler yazıldıkları sıraya göre tarayıcı tarafından çalışıtırılırlar.

ÖRNEK:


<script>

document.getElementById("demo").innerHTML="Merhaba Dünya!";

document.getElementById("test").innerHTML="Merhaba javascript";

</script>

Yukarıdaki örnekte id="demo" HTML elemanına "merhaba dünya" ve id="test" olan HTML elemanına "merhaba Javascript" yazar javascript yazılımında üst ifadeden aşağıda ki ifedeye doğru sırasıyla kodlar çalışır.

NOKTALI VİRGÜL


JavaScript, ifadeleri noktalı virgül ya da return deyimi ile sonlandırılır.

Bunun için aynı satırdaki ifadeler arasına noktalı virgül konularak ifadelerin birbirinden ayrılması sağlanır.

Her bir ifade çalıştırılabilir bir kod örneğidir. Eğer bir ifade tek satırda ifade ediliyor ise satırın sonuna noktalı virgül konulmalıdır.

Noktalı virgül kullanmak tek satırda birçok ifade yazmamızı mümkün kılar.

Virgül kullanılmamış örnekleri görmüş olabilirsiniz.

JavaScript'de ifadeleri noktalı virgülle bitirmek isteğe bağlıdır.

Her yürütülebilir deyimi sonunda bir noktalı virgül eklemek normaldir. Çoğu Webmaster iyi bir programlama için iyi bir uygulama olduğunu düşünüyor.

ÖRNEK:


<script>

var k = 0 ; i++ // <- Noktalı virgül zorunlu aynı satırda iki ifade var 
           
var i = 0 // <- noktalı virgül isteğe bağlı

  i ++  // <- noktalı virgül isteğe bağlı
	
</script>	

JAVASCRİPT KOD BLOKLAR


Javscript ifadeleri biraraya gelerek kod bloklarını oluşturur.

Kod blokları sol süslü "{" parentez ile başlar ve sağ süslü "}" parantez ile son bulur.

Blok ile ayrılan gruptaki tüm ifadeler tarayıcı tarafından aynı anda çalıştırılarak sonuç üretir.

Kod bloklarına en güzel örnek Javascript fonksiyonlarıdır.

ÖRNEK:


function myFunction() {

 document.getElementById("demo").innerHTML = "Merhaba Dünya";
 
 document.getElementById("test").innerHTML = "Merhaba javaScript";
 
}

JAVASCRİPT WHİTE SPACE (BOŞLUK)


Javascript, fazladan kullanılan boşlukları dikkate almaz.

Kodları daha okunabilir yapmak için boşluk kullanabirsiniz.

Aşağıdaki iki satırlık Kod eşdeğerdir:

ÖRNEK:


var kitap = "JavaScript";

var kitap="JavaScript";

JAVASCRİPT BÜYÜK-KÜÇÜK HARF DUYARLILIĞI


JavaScript ifadeler yazarken yazdığınız harflere dikkat ediniz. JavaScript büyük-küçük harf duyarlılığına sahiptir.

"getElementById" fonksiyonu "getElementbyID" fonksiyonuyla aynı değildir.

"TEST" adlı bir değişken'de "test" adlı değişkenle aynı değildir.

JAVASCRİPT KOD SATIRI BÖLME


Kodlarımız çok uzun bir satıra yayılabilir. Bu gibi durumlarda kodların bütününü göremeyiz çalışmamız zorlaşır. Ters eğik çizgi ile birlikte bir kod satırını bölebilirsiniz. Aşağıdaki örnektede görebileceğiniz gibi satır normal bir şekilde gösterilecektir.

ÖRNEK:


<script>

document.write("Merhaba \

JavaScript!");

</scrip>>

Bir kod satırını aşağıdaki şekilde bölemezsiniz:


<script>

document.write \

("Merhaba JavaScript!");

</script>

JAVASCRİPT KAREKTER KÜMESİ (Character Set)


JavaScript dilinde kullanılan karakter kümesi Unicode karakter setidir. bu karakter seti dünya üzerinde kullanılan tüm karakterleri, işaretleri ve sembolleri içinde barındırır.

JAVASCRİPT HAT UZUNLUĞU VE SATIR SONLARI


Webmasterlar JavaScript kod ifadelerini en iyi okunabilir olması için 80 karekterden daha uzun kod ifadelerini yazmak istemezler.

JavaScript ifadesi bir satıra uymuyorsa en iyi bir oparatörün arkasında satıra son verilmelidir.

ÖRNEK:


<script>

document.getElementById("demo").innerHTML =

"Merhaba JavaScript!";

</script>

JAVASCRİPT FONKSİYONLARI (Functions)


JavaScript ifadeleri fonksiyon içinde yazılıp, birçok kez fonksiyon çağrılarak ifadenin çalışması sağlanır.

ÖRNEK:


<script>

function toplamBul (x,y) {

 return x + y; //x ve y değerlerinin toplamı geriye döner
	
}

</script>


Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

7335

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.