JAVASCRİPT EKRAN ÇIKTILARI

JavaScript'de herhangi bir yerleşik baskı veya görüntüleme fonksiyonları yoktur. Javascript farklı şekillerde ekrana yazma olanakları vardır. Bunlar aşağıda liste halinde yer almaktadır.

  • window.alert () : Kullanarak ekrana yazma
  • document.write () : Kullanarak HTML çıkışına yazma
  • innerHTML : Kullanarak, bir HTML elemanı içine yazma
  • console.log () : Kullanarak, tarayıcı konsol içine yazma

Window.alert() kullanılması


Verileri görüntülemek için bir uyarı kutusunu kullanabilirsiniz :

window.alert("Merhaba Dünya");

ÇIKTI:

javascript mesaj

Document.write () KULLANILMASI


document.write(): Test amaçlı, kullanıma uygundur.

HTML dokümanının tamamen yüklendikten sonra document.write() kullanarak,tüm mevcut HTML silinir mesaj yazılır.

document.write("Merhaba Dünya");

NOT: document.write() yöntemi tüm HTML etiketlerini silip ekrana öyle mesaj yazar. Yalnızca test için kullanılır.

InnerHTML KULLANILMASI


Bu yöntemle herhangi bir HTML elamanı seçilerek mesaj yazılabilir.

JavaScript:

document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;

HTML:

Console.log kullanılması


Tarayıcınızda verileri görüntülemek için console.log () Kullanabilirsiniz. F12 ile tarayıcı konsolu etkinleştirin.

JavaScript:

console.log("merhaba Dünya");

Webmaster Test amaçlı kullanabilir. Diğer console özellikleri :

  • console.info(): Web Konsolu bir bilgilendirme mesajı verir. Firefox ve Chrome, küçük bir "i" simgesi Web Konsolu günlüğüne bu öğelerin yanında görüntülenir.
  • console.error() : Web Konsolu bir hata mesajı verir.
  • console.warn() : Web Konsolu için bir uyarı mesajı verir. Not: Firefox, uyarılar yanlarında Web Konsolu günlüğüne küçük bir ünlem simgesi var.

console.log fonksiyonu ile bir örnek yapalım.

JavaScript:


console.info("Bilgilendirme");

console.log("merhaba dünya");

console.warn("Dikkat hatalı işlem");

console.error("Dikkat hata");

Tarayıcımızı çalıştırdığımızda yukarıda ki örnekteki ekran çıktıları göremeyiz. Çıktıları görmek için F12 klavye tuşu ile tarayıcımızın konsolunu çalıştırarak görebiliriz.


javascript mesaj

Adınız

Eposta

Mesaj

1072

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE