PHP DİZİLERDE ARAMA in_array() - array_search FONKSİYONU

in_array Fonksiyonu dizide bir değerin varlığını araştırır. Dönen değerler olarak değer varsa True döner, Değer yoksa False döner.

Sözdizimi:

in_array( search,dizi,type )

Search: Gereklidir. Aranan değer belirtilir.

Dizi: Gereklidir. Aranacak dizi belirtilir.

Type: Bu değiştirgede TRUE belirtilmişse in_array() işlevi dizi içindeki elemanın türüne de bakacaktır.

ÖRNEK:

<?php
	
$meyve = array("Elma", "Kiraz", "Nar", "Şeftali");

if (in_array("Kiraz", $meyve)) {

  echo "Kiraz dizinde var";
 }

if (in_array("şeftali", $meyve)) {

  echo "şeftali dizinde var";
 }
?>

in_array() işlevi harf büyüklüğüne duyarlı olduğundan ikinci koşul başarısız olur ve sonuç şu şekilde ekrana yansır.

ÇIKTI:

Kiraz dizinde var

Örnek 2 - Türe de bakan in_array() örneği:

<?php

$a = array('1.10', 12.4, 1.13);

if (in_array('12.4', $a, true)) {

  echo "'12.4' uygun türde bulundu 
"; } if (in_array(1.13, $a, true)) { echo "1.13 uygun türde bulundu"; } ?>

ÇIKTI:

1.13 uygun türde bulundu

Yukarıda örnekte görüldüğü üzere isteğe bağlı seçenek True verildiği için türe göre arama yapacağız. Dizide (12.4) Float türünde tanımlanmış, arama fonksiyonunda "12.4" Sitring olarak arandığı için ekrana bulundu mesajı yazmadı.

array_search Fonksiyonu


array_search : Bir dizide belirtilen değeri arar ve bulursa ilgili anahtarı döndürür. Aranan eleman harf büyüklüğüne duyarlıdır.

Sözdizimi:

array_search( value,dizi,type )

Value: Gereklidir. Aranacak değer.

Dizi: Gereklidir. Aranacak dizi belirtilir.

Type: Bu değiştirgede TRUE belirtilmişse in_array() işlevi dizi içindeki elemanın türüne de bakacaktır.

DÖNEN DEĞERLER

Bulursa Elemanı, bulamazsa FALSE döndürür.

Eğer değer, Dizi içinde birden fazla varsa ilk bulunan döndürülür. Eşleşen tüm değerlerin anahtarlarını döndürmek isterseniz bu işlevi kullanmak yerine, array_keys() işlevini seçimlik arama_değeri değiştirgesi ile kullanın.

<?php

$array = array(0 => 'mavi', 1 => 'beyaz', 
        
			  2 => 'yeşil', 3 => 'siyah');
			  
 $a = array_search('yeşil', $array);
 
 $b = array_search('mavi', $array);
 
echo "yeşil rengin anahtarı...:".$a."
"; echo "mavi rengin anahtarı...:".$b; ?>

ÇIKTI:

yeşil rengin anahtarı...:2

mavi rengin anahtarı...:0

Örnek 2 - Türe de bakan array_search() örneği:

<?php

$a=array("a"=>"5","b"=>5,"c"=>"5");

echo "Anahtar adı...:".array_search(5,$a,true);

?>

ÇIKTI:

Anahtar adı...:b

Yukarıda örnekte görüldüğü üzere isteğe bağlı seçenek True verildiği için türe göre arama yapacağız. Aranan sayı (5) İnteger türünde olduğu için anahtar değeri b yazdı diğer "5" sayıları tırnak içinde yazıldığı için String türünde olduğu için bunları ekrana yazmadı.

Adınız

Eposta

Mesaj

7334

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE