PHP ANAHTARA GÖRE DİZİYİ A'DAN Z'YE SIRALAMA ksort FONKSİYONU

Anahtarlara göre sıralama dizinin değerlerine göre sıralamayla aynıdır. Sadece dizinin anahtarları esas alınır. Ksort() fonksiyonu dizinin anahtarlarına göre küçükten-büyüğe doğru sıralar. Text türü anahtarları ise karakter sırasına göre A'dan Z'ye sıralar.

İpucu: Kullanın, krsort() anahtarına göre, azalan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu

İpucu: Kullanın, asort() değerine göre, artan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu.

Sözdizimi:

ksort( dizi, seçenekler );

Dizi: Gereklidir. Bir dizi belirtilir.

Seçenekler: İsteğe bağlı seçenekler değiştirgesinde aşağıdaki değerler kullanılarak sıralama kuralı değiştirilebilir:

Sıralama türü seçenekleri:

 • 0 = SORT_REGULAR - Elemanlar normal olarak sıralanır. (öntanımlı)
 • 1 = SORT_NUMERIC - Elemanlar sayısal olarak sıralanır.
 • 2 = SORT_STRING - Elemanlar dizgesel olarak sıralanır.
 • 3 = SORT_LOCALE_STRING - Yerele göre dizgesel sıralama yapılır. PHP 4.4.0 ve 5.0.2'de eklendi. PHP 6 öncesinde, setlocale() fonksiyonu ile değiştirilebilen sistem yereli kullanılıyordu. PHP 6'dan itibaren sistem yerelini değiştirmek için i18n_loc_set_default() fonksiyonunu kullanmalısınız.
 • 4 = SORT_NATURAL - Doğal sıralamasını kullanarak, Elemanlar dizgesel olarak sıralanır.
 • 5 = SORT_FLAG_CASE -Büyük, küçük harfe duyarlı SORT_STRING veya SORT_NATURAL ile kombine edilebilir.

Dönen Değerler


Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

ÖRNEK:


<?php	

$meyve = array("d" => "limon", "a" => "portakal", 

        "b" => "muz", "c" => "elma");

ksort($meyve);

foreach ($meyve as $key => $val) {

  echo "$key = $val 
"; } ?>

ÇIKTI:

a = portakal 
b = muz 
c = elma 
d = limon 

ÖRNEK 2: Yaşlarına göre isimleri sıralayalım.


<?php

$yas=array("25"=>"Hasan","34"=>"Mehmet","43"=>"Serdar",

      "15"=>"Mustafa");

ksort($yas);

echo "
";

echo print_r($yas);

echo "
"; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [15] => Mustafa
  [25] => Hasan
  [34] => Mehmet
  [43] => Serdar
)

Adınız

Eposta

Mesaj

7233

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE