PHP DİZİ DEĞERLERİNİ Z'DEN A'YA SIRALAMA arsort() FONKSİYONU

arsort() fonksiyonu dizi içerisindeki elamanları büyük'ten küçüğe doğru sıralar. text türü elemanları ise karakter sırasına göre Z'den A'ya sıralar, indisleri muhafaza eder.

İpucu: Kullanın, asort() değerine göre, artan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu.

İpucu: Kullanın krsort() anahtarına göre, azalan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu.

Sözdizimi:

arsort( dizi, seçenekler );

Dizi: Gereklidir. Bir dizi belirtilir.

Seçenekler: İsteğe bağlı seçenekler değiştirgesinde aşağıdaki değerler kullanılarak sıralama kuralı değiştirilebilir:

Sıralama türü seçenekleri:

Dönen Değerler


Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

ÖRNEK:


<?php

$meyve= array("d" => "limon", "a" => "muz", "b" => "kiraz", 

       "c" => "elma");

arsort($meyve);

foreach ($meyve as $key => $val) {

  echo "$key = $val<br>";
}

?>

ÇIKTI:

a = muz
d = limon
b = kiraz
c = elma

Meyveler alfabetik olarak Z'den A'ya basılırken indisleri ile ilişkileri korunmuştur.

ÖRNEK 2:


<?php

$yas=array("Hasan"=>"25","Mehmet"=>"34","Serdar"=>"43");

arsort($yas);

echo "<pre>";

echo print_r($yas);

echo "</pre>";

?>

ÇIKTI:

Array
(
  [Serdar] => 43
  [Mehmet] => 34
  [Hasan] => 25
)

İnsanların yaşı büyükten küçüğe sıralanırken indisleri ile ilişkileri korunmuştur.

Büyük küçük Harfe duyarsız doğal sıralamasını kullanarak bir örnek yapalım.

ÖRNEK 3:


<?php	

$ders = array("PHP1", "php5", "PHP7", "php20");

arsort ($ders, SORT_NATURAL | SORT_FLAG_CASE);

foreach ($ders as $key => $val) {

  echo "ders[" . $key . "] = " . $val . "<br>";
}

?>

ÇIKTI:

ders[3] = php20
ders[2] = PHP7
ders[1] = php5
ders[0] = PHP1

Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlacaktır.

9573

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • HTML KAYAN RESİM VE Marguee KULLANIMI
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • PHP ceil()-floor()-round() YUVARLAMA FONKSİYONU
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.