PHP DİZİ DEĞERLERİNİ Z'DEN A'YA SIRALAMA arsort() FONKSİYONU

arsort() fonksiyonu dizi içerisindeki elamanları büyük'ten küçüğe doğru sıralar. text türü elemanları ise karakter sırasına göre Z'den A'ya sıralar, indisleri muhafaza eder.

İpucu: Kullanın, asort() değerine göre, artan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu.

İpucu: Kullanın krsort() anahtarına göre, azalan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu.

Sözdizimi:

arsort( dizi, seçenekler );

Dizi: Gereklidir. Bir dizi belirtilir.

Seçenekler: İsteğe bağlı seçenekler değiştirgesinde aşağıdaki değerler kullanılarak sıralama kuralı değiştirilebilir:

Sıralama türü seçenekleri:

 • 0 = SORT_REGULAR - Elemanlar normal olarak sıralanır. (öntanımlı)
 • 1 = SORT_NUMERIC - Elemanlar sayısal olarak sıralanır.
 • 2 = SORT_STRING - Elemanlar dizgesel olarak sıralanır.
 • 3 = SORT_LOCALE_STRING - Yerele göre dizgesel sıralama yapılır. PHP 4.4.0 ve 5.0.2'de eklendi. PHP 6 öncesinde, setlocale() fonksiyonu ile değiştirilebilen sistem yereli kullanılıyordu. PHP 6'dan itibaren sistem yerelini değiştirmek için i18n_loc_set_default() fonksiyonunu kullanmalısınız.
 • 4 = SORT_NATURAL - Doğal sıralamasını kullanarak, Elemanlar dizgesel olarak sıralanır.
 • 5 = SORT_FLAG_CASE -Büyük, küçük harfe duyarlı SORT_STRING veya SORT_NATURAL ile kombine edilebilir.

Dönen Değerler


Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

ÖRNEK:


<?php

$meyve= array("d" => "limon", "a" => "muz", "b" => "kiraz", 

       "c" => "elma");

arsort($meyve);

foreach ($meyve as $key => $val) {

  echo "$key = $val
"; } ?>

ÇIKTI:

a = muz
d = limon
b = kiraz
c = elma

Meyveler alfabetik olarak Z'den A'ya basılırken indisleri ile ilişkileri korunmuştur.

ÖRNEK 2:


<?php

$yas=array("Hasan"=>"25","Mehmet"=>"34","Serdar"=>"43");

arsort($yas);

echo "
";

echo print_r($yas);

echo "
"; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [Serdar] => 43
  [Mehmet] => 34
  [Hasan] => 25
)

İnsanların yaşı büyükten küçüğe sıralanırken indisleri ile ilişkileri korunmuştur.

Büyük küçük Harfe duyarsız doğal sıralamasını kullanarak bir örnek yapalım.

ÖRNEK 3:


<?php	

$ders = array("PHP1", "php5", "PHP7", "php20");

arsort ($ders, SORT_NATURAL | SORT_FLAG_CASE);

foreach ($ders as $key => $val) {

  echo "ders[" . $key . "] = " . $val . "
"; } ?>

ÇIKTI:

ders[3] = php20
ders[2] = PHP7
ders[1] = php5
ders[0] = PHP1

Adınız

Eposta

Mesaj

912

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE