PHP DİZİ DEĞERLERİNİ Z'DEN A'YA SIRALAMA rsort() FONKSİYONU

rsort() fonksiyonu dizi içerisindeki elamanları büyük'ten küçüğe doğru sıralar. text türü elemanları ise karakter sırasına göre Z'den A'ya sıralar, indisler bozulur.

İpucu: sort() fonksiyonunu kullanın; Dizi elemanlarını karakter sırasına göre A'dan Z'ye sıralar indisler bozulur.

Sözdizimi:

rsort( dizi, seçenekler );

Dizi: Gereklidir. Bir dizi belirtilir.

Seçenekler: İsteğe bağlı seçenekler değiştirgesinde aşağıdaki değerler kullanılarak sıralama kuralı değiştirilebilir:

Sıralama türü seçenekleri:

 • 0 = SORT_REGULAR - Elemanlar normal olarak sıralanır. (öntanımlı)
 • 1 = SORT_NUMERIC - Elemanlar sayısal olarak sıralanır.
 • 2 = SORT_STRING - Elemanlar dizgesel olarak sıralanır.
 • 3 = SORT_LOCALE_STRING - Yerele göre dizgesel sıralama yapılır. PHP 4.4.0 ve 5.0.2'de eklendi. PHP 6 öncesinde, setlocale() fonksiyonu ile değiştirilebilen sistem yereli kullanılıyordu. PHP 6'dan itibaren sistem yerelini değiştirmek için i18n_loc_set_default() fonksiyonunu kullanmalısınız.

Dönen Değerler


Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

ÖRNEK:


<?php

$meyveler = array("portakal", "armut", "muz", "kayısı");

rsort($meyveler);

foreach ($meyveler as $indis => $meyve) {

  echo "$indis = $meyve 
"; } ?>

ÇIKTI:

0 = portakal 
1 = muz 
2 = kayısı 
3 = armut 

Meyveler Z'den A'ya sıralanmıştır. Görüldüğü gibi indisler korunmamış yeniden oluşturulmuş.

ÖRNEK 2:


<?php

$sayi=array(4,6,2,22,11);

rsort($sayi); 

echo "
";

print_r($sayi);

echo "
"; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [0] => 22
  [1] => 11
  [2] => 6
  [3] => 4
  [4] => 2
)

Sayılar büyükten küçüğe sıralanmıştır. Görüldüğü gibi indisler korunmamış yeniden oluşturulmuş.

ÖRNEK 3:

Sayısal öğeleri karşılaştıralım ve azalan sıra ile dizinin elemanlarını sıralayalım.


<?php

$no = array ( "A" , "B" , "C" , "1" , "10" ,"7" ); 

rsort ($no, SORT_NUMERIC);

echo "
";

print_r ($no);

echo "
"; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [0] => 10
  [1] => 7
  [2] => 1
  [3] => C
  [4] => B
  [5] => A
)

Adınız

Eposta

Mesaj

6629

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE