PHP DİZİ DEĞERLERİNİ A'DAN Z'YE SIRALAMA ASORT() FONKSİYONU

Dizi değerlerini yazdırırken veya form gibi yerlerde kullanırken alfabetik olarak sıralanması bizim için önemli olabilir. asort() fonksiyonu dizi içerisindeki elamanları küçükten-büyüğe doğru sıralar. Text türü elemanları ise karakter sırasına göre A'dan Z'ye sıralar, indisleri muhafaza eder.

İpucu: Kullanın, arsort() değerine göre, azalan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu.

İpucu: Kullanın, ksort() anahtarına göre, artan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu.

Sözdizimi:

asort ( dizi, seçenekler ) ;

Dizi: Gereklidir. Bir dizi belirtilir.

Seçenekler: İsteğe bağlı, seçenekler değiştirgesinde aşağıdaki değerler kullanılarak sıralama kuralı değiştirilebilir:

Sıralama türü seçenekleri:

 • 0 = SORT_REGULAR - Elemanlar normal olarak sıralanır. (öntanımlı)
 • 1 = SORT_NUMERIC - Elemanlar sayısal olarak sıralanır.
 • 2 = SORT_STRING - Elemanlar dizgesel olarak sıralanır.
 • 3 = SORT_LOCALE_STRING - Yerele göre dizgesel sıralama yapılır. PHP 4.4.0 ve 5.0.2'de eklendi. PHP 6 öncesinde, setlocale() fonksiyonu ile değiştirilebilen sistem yereli kullanılıyordu. PHP 6'dan itibaren sistem yerelini değiştirmek için i18n_loc_set_default() fonksiyonunu kullanmalısınız.

Dönen Değerler


Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

ÖRNEK:


<?php

$meyve = array("d" => "limon", "a" => "portakal", 

        "b" => "muz", "c" => "elma");

asort($meyve);

foreach ($meyve as $key => $val) {

  echo "$key = $val 
"; } ?>

ÇIKTI:

c = elma
d = limon
b = muz
a = portakal 

Meyveler alfabetik sırada basılırken, indisleri ile ilişkileri korunmuştur.

ÖRNEK2:


<?php

$not=array("Türkçe"=>55,"fizik"=>75,"coğrafya"=>45,

      "matematik"=>80,"bilgisayar"=>90);

asort($not);

echo "
";

print_r($not);

echo "
"; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [coğrafya] => 45
  [Türkçe] => 55
  [fizik] => 75
  [matematik] => 80
  [bilgisayar] => 90
)

Ders notları küçükten büyüğe sıralanmıştır. Görüldüğü gibi indisleri ile ilişkileri korunmuştur.

Adınız

Eposta

Mesaj

4673

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE