PHP DİZİNİN BAŞINA DEĞER EKLEME array_unshift() FONKSİYONU

array_unshift() Fonksiyonu bir dizinin başlangıcına bir veya daha fazla eleman ekler. Bu fonksiyon array_push Fonksiyonuna çok benzer, ancak dizinin sonuna yerine başlangıç ​​elemanların önüne yazar. array_unshift() Fonksiyonu diziye eklenen elemanların sayısını da döndürür.

Sözdizimi:

array_unshift ( dizi, değişken1, değişken2, değişken3... )

Dizi: Gereklidir. Bir dizi belirtilir.

Değişken1: Gereklidir. Eklemek için bir değer belirtilir.

Değişken2: İsteğe bağlı yazılır. Eklemek için bir değer belirtilir.

Değişken3: İsteğe bağlı yazılır. Eklemek için bir değer belirtilir.

Dönen değerler:

Diziye eklenen üye sayısı ile döner.

array_unshift() işlevi aktarılan elemanları array dizisinin önüne ekler. Elemanlar diziye işleve aktarıldıkları sıra ile eklenirler. Sayısal anahtarlar sıfırdan başlayacak şekilde değiştirilir; fakat dizgesel anahtarlara dokunulmaz.

ÖRNEK:


<?php

$a=array("a"=>"Beyaz","b"=>"Yeşil");

print_r(array_unshift($a,"Mavi"));

?>

ÇIKTI:

   3

ÖRNEK:


<?php

$liste = array("kiraz", "muz");

array_unshift($liste, "elma", "armut");

echo "
";

print_r($liste);

echo "
";

ÇIKTI:

 Array
(
    [0] => elma
    [1] => armut
    [2] => kiraz
    [3] => muz
)
  

Adınız

Eposta

Mesaj

7383

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE