JavaScript Ternary Operator Nedir?

Ternary operator, programlama dillerinde kullanılan bir operatördür. JavaScript'te de Ternary operator mevcuttur. Ternary operator, bir koşulu kontrol etmek ve koşula göre farklı değerler döndürmek için kullanılır.

JavaScript'te Ternary operator aşağıdaki şekildedir:

 
(Koşul) ? value1 : value2

Eğer koşul doğruysa, operatör value1 değerini döndürür; aksi takdirde value2 değerini döndürür.

Üç işlemli tek operatördür. Koşul deyiminin kısaltması olarak da kullanılır. JavaScript Ternary If deyiminin kısaltması olarak kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki JavaScript kodu, x 10'dan büyükse "x büyüktür" değilse "x küçüktür" yazdırır:


let x = 5;
console.log(x > 10 ? "x büyüktür" : "x küçüktür");

Bu kod, koşul x > 10 doğru olmadığından, Ternary operator x küçüktür değerini döndürür.

Ternary operator ayrıca, koşullu atama için de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki JavaScript kodu, y değeri undefined değilse x değişkenine y değerini atar; aksi takdirde 0 değerini atar:


let y;
let x = y !== undefined ? y : 0;
console.log(x);

Bu kod, y değeri undefined olduğundan, Ternary operator 0 değerini döndürür ve x değişkenine atar.

Ternary operator, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir operatördür ve kodun okunaklılığını ve anlaşılırlığını artırabilir. Ancak, çok uzun veya karmaşık Ternary operatörler kodun okunaklılığını azaltabilir, bu nedenle uygun şekilde kullanılmalıdır.

Ternary operator, JavaScript'te değişkenlerin değerlerini kontrol etmek için de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki JavaScript kodu, age değişkeninin değerine göre "Ehliyet alabilirsiniz" veya "Ehliyet alamazsınız" yazdırır:


let age = 17;
let message = age >= 18 ? "Ehliyet alabilirsiniz" : "Ehliyet alamazsınız";
console.log(message);

Bu kod, age değişkeninin değeri 17 olduğu için Ternary operator Ehliyet alamazsınız değerini döndürür ve message değişkenine atar.

Ternary operator ayrıca, fonksiyonlarda da kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki JavaScript kodu, isEven fonksiyonu kullanarak bir sayının çift veya tek olduğunu kontrol eder:


javascript
Copy code
function isEven(number) {
 return number % 2 === 0 ? true : false;
}

console.log(isEven(4)); // true
console.log(isEven(3)); // false

Bu kod, isEven fonksiyonuna gelen sayının çift veya tek olduğunu kontrol eder ve true veya false değerini döndürür.

Ternary operator, JavaScript'te sıklıkla kullanılan bir operatördür ve kodun okunaklılığını artırabilir. Ancak, çok uzun veya karmaşık Ternary operatörler kodun okunaklılığını azaltabilir, bu nedenle uygun şekilde kullanılmalıdır.

Bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol etmek:


let num = 10;
let message = num > 0 ? "Pozitif" : num < 0 ? "Negatif" : "Sıfır";
console.log(message); // Pozitif

Bu kod, num değişkeninin değerine göre message değişkenine "Pozitif", "Negatif" veya "Sıfır" değerini atar.

Bir dizi içindeki tek sayıların toplamını hesaplamak:


let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let sum = 0;
for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
 sum += numbers[i] % 2 === 1 ? numbers[i] : 0;
}
console.log(sum); // 9

Bu kod, numbers dizisi içindeki her sayıyı kontrol eder ve sayı tek ise sum değişkenine ekler.

Bir sayının çift olup olmadığını kontrol etmek:


let num = 4;
let isEven = num % 2 === 0 ? true : false;
console.log(isEven); // true

Bu kod, num değişkeninin çift olup olmadığını kontrol eder ve isEven değişkenine true veya false değerini atar.

Kullanıcının yaşına göre bir mesaj göstermek:


let age = 20;
let message = age >= 18 ? "Ehliyet alabilirsiniz." : "Ehliyet alamazsınız.";
console.log(message); // Ehliyet alabilirsiniz.

Bu kod, age değişkeninin değerine göre kullanıcıya "Ehliyet alabilirsiniz." veya "Ehliyet alamazsınız." mesajını gösterir.

Bir dizenin uzunluğuna göre bir mesaj göstermek:


let str = "Merhaba!";
let message = str.length > 10 ? "Çok uzun bir mesaj." : "Kısa bir mesaj.";
console.log(message); // Kısa bir mesaj.

Bu kod, str değişkeninin uzunluğuna göre "Çok uzun bir mesaj." veya "Kısa bir mesaj." mesajını gösterir.

Bir sayının negatif veya pozitif olduğuna göre işlem yapmak:


let num = -5;
let result = num > 0 ? Math.sqrt(num) : -num;
console.log(result); // 5

Bu kod, num değişkeninin değerine göre result değişkenine farklı işlemler uygular.

Ternary operator, kodu daha kısa ve okunaklı hale getirmek için sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Ancak, çok karmaşık veya uzun ifadeleri ternary operatörü ile yazmak kodun okunaklılığını ve anlaşılabilirliğini azaltabilir.

Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

8515

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.