İngilizcede En Sık Kullanılan 100 Kelime

İngilizce, dünya genelinde en çok kullanılan dillerden biridir ve birçok farklı alanda iletişim kurmak için önemlidir. İngilizce öğrenmek, insanların daha fazla kişiyle iletişim kurmasına, dünya genelinde daha fazla fırsat elde etmesine ve yabancı dil bilen kişilere kıyasla daha avantajlı duruma gelmesine yardımcı olabilir. Ancak, İngilizce öğrenmek, kelime hazinesini genişletmek ve doğru bir şekilde kullanmak için ciddi bir çaba gerektirir. Bu nedenle, bu yazıda size İngilizcede sıkça kullanılan 100 kelimenin Türkçe karşılıklarını sunarak İngilizce öğrenme yolculuğunuzu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

 1. the (de) - o, bu
 2. be (bi) - olmak
 3. to (tu) - için, -e/-a (edat)
 4. of (ov) - nin, -ın, -ın (belirtme durumu)
 5. and (end) - ve
 6. a (eı) - bir
 7. in (in) - içinde, -de/-da (edat)
 8. that (det) - şu, o
 9. have (hev) - sahip olmak
 10. I (ay) - ben
 11. it (it) - o
 12. for (for) - için
 13. not (not) - değil
 14. on (on) - üstünde, -de/-da (edat)
 15. with (vit) - ile
 16. he (hi) - o (erkek)
 17. as (es) - gibi, olarak
 18. you (yu) - sen, siz
 19. do (du) - yapmak
 20. at (et) - de, da, -e/-a (edat)
 21. this (dis) - bu
 22. but (bat) - ama, fakat
 23. his (hiz) - onun (erkek)
 24. by (bay) - tarafından
 25. from (from) - den, dan, -den/-dan (edat)
 26. they (dey) - onlar
 27. we (vi) - biz
 28. say (sey) - söylemek
 29. her (hır) - onun (kadın)
 30. she (şı) - o (kadın)
 31. or (or) - veya
 32. an (en) - bir (belirsiz isim öncesi)
 33. will (vil) - olacak, -ecek/-acak
 34. my (may) - benim
 35. one (van) - bir, tek
 36. all (ol) - tümü
 37. would (vud) - -ecekti/-acak/-ecek, istemek
 38. there (der) - orada, -de/-da (edat)
 39. their (der) - onların
 40. what (vet) - ne
 41. so (so) - bu yüzden
 42. up (ap) - yukarıya, yukarıda (edat)
 43. out (aut) - dışarıda, dışarı (edat)
 44. if (if) - eğer
 45. about (ebaut) - hakkında
 46. who (hu) - kim
 47. get (get) - almak, elde etmek
 48. which (viç) - hangi
 49. go (gou) - gitmek
 50. me (mi) - beni
 51. when (ven) - ne zaman
 52. make (meyk) - yapmak, üretmek
 53. can (kın) - yapabilir, -ebilir/-abilir
 54. like (layk) - gibi, beğenmek
 55. time (taym) - zaman
 56. no (nou) - hayır, yok
 57. just (cast) - sadece, yalnızca
 58. him (him) - onu (erkek)
 59. know (nou) - bilmek
 60. take (teyk) - al
 61. person (pırson) - kişi, şahıs
 62. into (intu) - içine, -e/-a (edat)
 63. year (yiır) - yıl
 64. your (yor) - senin, sizin
 65. good (gud) - iyi, güzel
 66. some (sam) - bazı, birkaç
 67. could (kud) - -ebilirdi/-abilir/-ebilir
 68. them (dem) - onları
 69. see (si) - görmek
 70. other (adır) - diğer, başka
 71. than (den) - -den/-dan daha
 72. then (den) - o zaman
 73. now (nau) - şimdi
 74. look (luk) - bakmak
 75. only (onli) - sadece, yalnızca
 76. come (kam) - gelmek
 77. its (its) - onun (nesne)
 78. over (ouvır) - üzerinde, -de/-da (edat)
 79. think (tink) - düşünmek
 80. also (olsou) - ayrıca, bunun yanı sıra
 81. back (bek) - geri, geriye (edat)
 82. after (aftır) - sonra, -den/-dan sonra (edat)
 83. use (yuz) - kullanmak
 84. two (tu) - iki
 85. how (hau) - nasıl
 86. our (auvır) - bizim
 87. work (vörk) - çalışmak, iş yapmak
 88. first (förs) - ilk
 89. well (vel) - iyi, sağlıklı
 90. way (vey) - yol, yöntem
 91. even (ivın) - hatta, bile
 92. new (nü) - yeni
 93. want (vant) - istemek
 94. because (bıkaz) - çünkü
 95. any (eni) - herhangi bir
 96. these (diz) - bunlar
 97. give (giv) - vermek
 98. day (dey) - gün
 99. most (moust) - en çok, çoğu
 100. us (as) - bizi, bizim
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

4212

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.