JavaScript Array find() Method Kullanımı

Array.find() Methodu, verilen koşulu karşılayan dizideki ilk öğenin değerini almak için kullanılır. Dizinin tüm öğelerini denetler ve ilk öğe hangisini karşılarsa ekrana yazıyor.

ES5'te, bir dizideki bir değeri bulmak için indexOf() veya lastIndexOf() Methodunu kullanırsınız. Ancak bu methodlar, aynı anda yalnızca bir değer aramanıza izin verdiği için oldukça sınırlıdır.

ES6, Array.prototype nesnesine eklenen yeni bir method find() sunarak bir dizide bulma yeteneğini geliştirdi.

callback, dizinin her dizi elemanı için çağrılır, sadece atanmış değerlere sahip olanlar için değil. Bu, yalnızca atanan değerleri ziyaret eden methodlar karşılaştırıldığında seyrek diziler için daha az verimli olabileceği anlamına gelir.

Aşağıdaki find() methodun sözdizimini gösterir:

Not: find() methodu boş diziler için çalıştırmaz.

Not: find() orijinal diziyi değiştirmez.

Sözdizimi:

array.find(function(currentValue, index, arr),thisValue)

Parametreler: Bu method, yukarıda belirtildiği ve aşağıda açıklandığı gibi beş parametreyi kabul eder:

Return value: Dizide koşulu sağlayan öğelerden herhangi biri varsa dizi öğesi değerini döndürür, aksi takdirde undefined döndürür.

AÇOKLAMA


Aşağıda, pozitif bir sayı bulmak için Array find() method örneği verilmiştir.

ÖRNEK:

Burada, JavaScript'teki arr.find() methodu, sağlanan test yöntemini karşılayan dizideki ilk öğenin değerini döndürür.


  var array = [10, 20, 30, 40, 50]; 
 
  var found = array.find(function (element) { 
    return element > 20; 
  }); 
  
  console.log(found); 

ÇIKTI:

30

ÖRNEK 2: Aşağıda, pozitif bir sayı bulmak için Array find() method örneği verilmiştir.


var array = [-15, -0.20, 0.40, -40, -50]; 
  
  var found = array.find(function (element) { 
    return element > 0; 
  }); 
 
  console.log(found); 

ÇIKTI:

0.4

Aşağıdaki örnek, find() methodu bir sayı dizisindeki ilk çift sayıyı aramak için kullanır.


let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

console.log(numbers.find(e => e % 2 == 0));

ÇIKTI:

2

ÖRNEK: Dizideki 100 veya daha fazla Büyük değeri olan ilk öğenin değerini alın:


var sayi = [15, 40, 59, 110, 40, 125, 150];

function number(sayi) {
 return sayi >= 100;
}

console.log(sayi.find(number));

ÇIKtI:

110
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

7077

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.