JavaScript Array includes() Method - String includes() Method Kullanımı

Javascript dizisi includes() Methodu, dizinin belirtilen öğeyi içerip içermediğini belirleyen dahili bir fonksiyondur. Sonuca bağlı olarak çıktı olarak true veya false döndürür. İncludes() methodu büyük / küçük harfe duyarlıdır.

Sözdizimi:

array.includes(element, start)

Element: Gereklidir. Aranacak öğe

start: İsteğe bağlı. Dizinin hangi konumda aramanın başlatılacağı indeks numara. Varsayılan 0(sıfır).

JavaScript Array includes() Methoduna giriş


Bir diziyle çalışırken , genellikle dizinin bir öğe içerip içermediğini kontrol etmek istersiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki gibi indexOf() methodu kullanırsınız.


var numbers = [3, 5, 8, 11, 23, 7];

if (numbers.indexOf(1) !== -1) {
  // ...
}

includes() methodu kullanarak aynısını şu şekilde yazabiliriz:


var numbers = [3, 5, 8, 11, 23, 7];

if (numbers.includes(1)) {
  // ...
}

indexOf() Method, bir dizinin öğesinin ilk geçtiği indeksi döndürür. Dizi öğesi içermiyorsa, indexOf() method "-1" döndürür.

Bu indexOf() methodu ile çalışırken fark edilen bazı belirgin olmayan özellikler hesaba katılmıştır. Buna ek olarak, indexOf() karşılaştırma için katı eşitlik oparatör (===) kullanır, bu nedenle aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi NaN elemanı ile çalışmaz:


[NaN].indexOf(NaN); // -1

Bu örnekte, dizi bir NaN öğesi içerir. Ancak indexOf(NaN) geri dönüşler -1'dir.

ECMAScript 2016, Array.prototype.includes() methodu sağlayarak bu işlevselliği standartlaştırmıştır.

includes() Method


includes() Methodu bir dizide, belirli bir elemanı içeriyorsa true döner; Aksi takdirde geri false döner.

ÖRNEK 1:


const array1 = [1, 2, 3];

console.log(array1.includes(2));
//Çıktı: true

const pets = ['cat', 'dog', 'Kaz'];

console.log(pets.includes('cat'));
// Çıktı: true

console.log(pets.includes('kartal'));
// Çıktı: false

ÖRNEK 2:


[1,2,3].includes(2); // true

[1,2,3].includes(4); // false

[1,2,3].includes(1,1); // false

indexOf() Methodun aksine, includes() Methodu NaN elemanı mükemmel şekilde bulur.


[NaN].includes(NaN); // true

Not includes() methodu +0 ve -0 ayırt etmez aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi:


[-0].includes(+0); // true

Aşağıdaki örnek, includes() methodu bir nesnenin bir dizide olup olmadığını kontrol etmek için methodun nasıl kullanılacağını gösterir.


let bmw = {name: 'BMW' }, 
  toyota = { name: 'Toyota'},
  ford = {name: 'Ford'}

let cars = [ford, toyota];

console.log(cars.includes(ford)); // true
console.log(cars.includes(bmw)); // false

JavaScript String includes() Method


JavaScript'te, includes() methodu, bir dizenin içinde verilen karakterleri içerip içermediğini belirler. Bu method, dize karakterleri içeriyorsa true, aksi takdirde false döndürür.

Not: includes() methodu büyük / küçük harfe duyarlıdır.

Sözdizimi:

string.includes(searchvalue, start)

searchvalue: Gereklidir. Aranacak dize

start: İsteğe bağlı. Aramaya hangi konumda başlanacağı indeks numara. Varsayılan 0(sıfır).

ÖRNEK: e-posta'da kullanılan "@" takısı verilen string'de varmı.


let email = 'admin@example.com';

console.log(email.includes('@'));

ÇIKTI:

true

ÖRNEK:

Verilen dizede "Script" kelimesi varmı?


let str = 'JavaScript String';

console.log(str.includes('Script'));

ÇIKTI:

true

Daha önce belirtildiği gibi, includes() methodu dizeyle büyük / küçük harf duyarlı olarak eşleşir, bu nedenle aşağıdaki örnek false döndürür.


let str = 'JavaScript String';

console.log(str.includes('script'));

ÇIKTI:

false

Aşağıdaki örnekde, includes() methodu ikinci parametreyle kullanalım.


let str = 'JavaScript String';

console.log(str.includes('Script', 5));

ÇIKTI:

false
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

3847

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.