JavaScript Array join() Method Kullanımı

join() methodu bir array içerisinde yer alan bütün elemanları birleştirerek string bir ifade olarak geri döndürür. Varsayılan olarak, dizi öğeleri virgülle ayrılır; bu davranış, yöntem parametresi olarak ayırıcı olarak kullanılacak bir değer iletilerek değiştirilebilir.

Not: Method boş bir dizide çağrılırsa (dizinin uzunluğu sıfırdır ), boş bir dizenin döndürüleceğini lütfen unutmayın. Dizideki undefined veya null olan herhangi bir öğe boş bir dizeye dönüştürülecektir.

Not: Bu method orijinal diziyi değiştirmeyecektir.

Sözdizimi:

array.join(separator)

separator: İsteğe bağlı. Kullanılacak ayırıcı. Atlanırsa, öğeler virgülle ayrılır.

ÖRNEK:


const elements = ['html', 'css', 'php'];

console.log(elements.join());
// ÇIKTI: "html,css,php"

console.log(elements.join(''));
// ÇIKTI: "htmlcssphp"

console.log(elements.join('-'));
// ÇIKTI: "html-css-php"

ÖRNEK:


var x = [1, 2, 3, "a", "b", "c"];
var y = [undefined, null, 1, 2, 3, null];

console.log(x.join()); //"1,2,3,a,b,c"
console.log(x.join("")); //"123abc"
console.log(x.join(" ")); //"1 2 3 a b c"
console.log(x.join(" ve ")); //"1 ve 2 ve 3 ve a ve b ve c"

console.log(y.join()); //",,1,2,3," 

ÖRNEK:

Tarih '2000-12-20' biçiminde verilmiştir. '20.12.2020 'formatında yapalım. Bunu yapmak için, dizeyi split() Methodu kullanarak bir diziye böleriz, bu diziyi reverse() Methodu kullanarak tersine çeviririz ve daha sonra join() Methodu kullanarak ters diziyi geri birleştiririz:


let date = '2000-12-20';

let result = date.split('-').reverse().join('.');
console.log(result);

ÇIKTI:

'20.12.2000'
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

5093

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.