JavaScript Array concat() - String concat() Method

concat() Methodu, iki ya da daha fazla dizi birleştirmek için kullanılır. Bu yöntem var olan dizileri değiştirmez, ancak birleştirilen dizilerin değerlerini içeren yeni bir dizi döndürür.

Sözdizimi:

Array.concat(value1, value2, value 3, ……valueN);

value2, value 3, ……valueN : Gereklidir. Birleştirilecek diziler

Not: Concat() methodu, orijinal diziyi veya parametre olarak sağlanan değerlerden herhangi birini değiştirmez.

ÖRNEK: İki diziyi birleştirme


var alpha = ['a', 'b', 'c'],
  numeric = [1, 2, 3];

var alphaNumeric = alpha.concat(numeric);

console.log(alphaNumeric); // Result: ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

ÖRNEK: Üç diziyi birleştirme


var num1 = [1, 2, 3],
  num2 = [4, 5, 6],
  num3 = [7, 8, 9];

var nums = num1.concat(num2, num3);

console.log(nums); // Result: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

ÖRNEK: Değerleri dizi ile birleştirme


var alpha = ['a', 'b', 'c'];

var alphaNumeric = alpha.concat(1, [2, 3]);

console.log(alphaNumeric); // Result: ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

ÖRNEK:concat() Methoda herhangi bir argüman iletmediğinizde, diziyi klonlar ve döndürür:


let colors = ['red','green','blue'];

let rgb = colors.concat();

console.log(rgb);

ÇIKTI:

[ 'red', 'green', 'blue' ]

Dizi olmayan değerleri concat() Methoda iletirseniz, method her değeri sonuç dizisinin sonuna ekler:


let rgb = ['red','green','blue'];

let moreColors = rgb.concat('yellow','magento');

console.log(moreColors);

ÇIKTI:

[ 'red', 'green', 'blue', 'yellow', 'magento' ]

Yukarıda, dizileri birleştirmenin genel yolu verilmiştir, dizileri birleştirmek için başka yöntemlerde vardır.

ES6'da, birden çok diziyi aşağıdaki gibi birleştirmek için spread operator kullanabilirsiniz :


let odds = [1,3,5];

let evens = [2,4,6];

let combined = [...odds, ...evens];
console.log(combined);

ÇIKTI:

[ 1, 3, 5, 2, 4, 6 ]

Bu makalede, JavaScript Array concat() methodu ve spread operator kullanarak birden çok diziyi tek bir dizide birleştirmenin iki yolunu öğrendiniz.

JavaScript String concat() Methodu


Concat() methodu, iki veya daha fazla dizeyi birleştirmek için kullanılır.

Bu yöntem var olan dizeleri değiştirmez, ancak birleştirilen dizelerin metnini içeren yeni bir dize döndürür.

JavaScript birleştirmesi 2 şekilde yapılabilir. Ekleme "+" İşlem oparötüyle veya concat() methodu ile 2 veya daha fazla dizge ekleyebiliriz.

Sözdizimi 1:

"+" Operatörüyle JavaScript sözdizimi aşağıda verilmiştir:

"String1"+"String4"+"String3"+.....

Sözdizimi 2:

Concat() methodun JavaScript sözdizimi aşağıda verilmiştir:

string.concat(string1, string2, ..., stringX)

string1, string2, ..., stringX : Gereklidir. Birleştirilecek dizeler.

ÖRNEK:


var string = "Merhaba";

var string1 = " javascript";

var string2 = " Dünyası";

console.log(string+string1+string2);

ÇIKTI:

Merhaba javascript Dünyası

ÖRNEK 2:


 var str1 = "Merhaba ";
 var str2 = "Dünya!";
 var str3 = " İyi Günler!";
 var res = str1.concat(str2, str3);

ÇIKTI:

Merhaba Dünya! İyi Günler!

Örnek 3:


let greeting = 'Merhaba';
let message = greeting.concat(' ', 'Ahmet');

console.log(message);

ÇIKTI:

Merhaba Ahmet
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

3681

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.