JavaScript Arrays(Diziler)

Önceki konularda değişkenlerden bahsetmiştik içine veri konulan kutulara benzetmiştik. Değişkenler sadece bir veri tutabilirler. Ancak proğramlama yaparken birden fazla veriyi tutabilecek değişkenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda devreye diziler girer.

Sayıca fazla olan verileri tek bir değişken ile temsil ederek grup haline getirmek için diziler kullanılır. Jacvascript'de dizileri kullanmak için [ ] Literal ve new Array deyimi kullanılmaktadır.

JavaScript dizileri, tek bir değişkende birden çok değeri depolamak için kullanılır.


var meyve = ["Elma", "Kiraz", "Portakal","Kayısı"];

Diziler Nedir?


Dizi, aynı anda birden fazla değeri tutabilen özel bir değişkendir.

Bir öğe listeniz varsa (misal:meyveler), meyveleri ayrı ayrı değişkende tutmamız gerekir.


var meyveler1 = "Elma";
var meyveler2 = "Kiraz";
var meyveler3 = "Portakal";
var meyveler4 = "Kayısı";

ülkenin şehir adlarını değişkenler halinde saklamanız gerekirse ne olur bu sefer bu sadece dört değişken değil yüz olabilir. Her birini ayrı bir değişkende saklamak oldukça zor ve sıkıcı. Ayrıca, bu kadar çok değişkeni aynı anda kullanmak ve hepsini takip etmek çok zor bir görev olacaktır; Burada dizi devreye giriyor. Diziler, birden çok değeri veya bir değer grubunu depolamak için sıralı bir yapı sağlayarak bu sorunu çözer.

Dizi Oluşturma


JavaScript'te bir dizi oluşturmanın en basit yolu [ ], Literalı(Array için özel simge) aşağıdaki sözdiziminde gösterildiği gibi, virgülle ayrılmış bir değerler listesini köşeli parantezler [ ] içine almaktır:

Sözdizimi:

var array_name = [element1, element2, ...];

ÖRNEK:


var cars = ["Tofaş", "Renault", "Hyundai"];

Boşluklar ve satır sonları önemli değildir. Bir bildirim birden çok satıra yayılabilir:


var cars = [
 "Tofaş",
 "Renault",
 "Hyundai"
];

JavaScript New Anahtar Kelimesini kullanarak Dizi Oluşturmavar Aylar = new Array("Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan");

Okunabilirlik ve Hız açısından ilk tanımlamayı kullanın.

Bir Dizinin Elemanlarına Erişim


Endeksleri (0, 1, 2…) kullanarak bir dizinin içindeki öğelere erişebilirsiniz. Dizinlerin sıra numarası sıfırdan başlar. Birinci eleman [0] ve ikinci eleman [1]'de' Depolandığı anlamına gelir.


let myArray = ['h', 'e', 'l', 'l', 'o'];

//Birinci eleman
console.log(myArray[0]); // "h"

// second eleman
console.log(myArray[1]); // "e"

javascript array

Dizi Öğesini Değiştirme ve Eleman Eklemecars[0] = "BMC";

ÖRNEK:


var color = ["Beyaz", "Siyah", "Yeşil"];

color[0] = "Turuncu";

console.log(color); //["Turuncu", "Siyah", "Yeşil"]


color[3] = 'Truncu'; //Şimdi ["Beyaz", "Siyah", "Yeşil". "Truncu"]; 

Tam Diziye Erişim


javascript tam dizi elemanlarına erişmek için Dizi ismi kıllanılabilir


var cars = ["Tofaş", "Renault", "Hyundai"];

console.log(cars);

alert(cars);

Diziler Nesnedir


Değişken türüne typeof operatörü ile baktığımızda object olarak verir.

Diziler nesnelerdir. Bununla birlikte, normal nesnelerin aksine, dizilerin belirli özellikleri vardır.

JavaScript dizilere erişmek için sıra numarasını kullanır.

site[0] ile webcebir değerini alırız.


var site = ["webcebir", "yazılım", 2095];

Nesneler , "elemanlarına" erişmek için isimler kullanır. Bu örnekte, site.adı webcebir döndürür:

ÖRNEK:


var site = {adi:"webcebir", konu:"yazılım", yıl:2095};

Dizi Her Türlü Elemanı Tutabilir.


Dizide farklı türlerde değişkenlere sahip olabilirsiniz. Bir Dizide nesneleriniz olabilir. Bir Dizide fonksiyonlara sahip olabilirsiniz. Bir Dizide dizilere, bolean ve dizelere sahip olabilirsiniz:


// Karmaşık tipler
let arr = [ 'Elma', 250, { isim: 'Ahmet' }, true, function() { alert('merhaba'); } ];

// Birinci indeksteki değeri al ve "isim" özelliğini görüntüle
alert( arr[1].name ); // Ahmet

// 4. indeksteki fonksiyonu al ve çalıştır.
arr[3](); // merhaba

Virgül Sonrası


Diziler objeler gibi virgül ile bitebilir:


let meyveler = [
 "Elma",
 "Portakal",
 "Erik",
];

“Sürekli virgül” stili yeni eleman ekleme veya çıkarma işlemlerini kolaylaştırır.

Dizilerde Döngü


forEach() metodu dizideki her eleman için verilen metodu çalıştırır.


const dizi = ['a', 'b', 'c'];

dizi.forEach(element => console.log(element));

// çıktı: "a"
// çıktı: "b"
// çıktı: "c"

Dizilerde foreach döngü için bakın.

Diziler Ne Zaman Kullanılmalı, Nesneler ne zaman kullanılır?


Dizi Oluşturma


JavaScript [ ] literal ile veya new Array() ile dizi oluşturmayı destekler.

JavaScript'in yerleşik dizi yapıcısı new Array() kullanılmasına gerek yoktur.

Aşağıdaki iki farklı ifadenin her ikisi de dizi adında yeni bir boş dizi oluşturur:


var dizi = new Array();  // Kötü Tanım
var dizi = [];      // İyi Tanım 

New anahtar kelime ile oluşturulan dizilerde daha fazla kelime yazılacak ve bazen hatalara sebep olabiliyor.

Dizi kontrolü


JavaScript’te diziler nesne olduğu için typeof operatörü object değerini verir.

ECMAScript 5 ile birlikte gelen Array.isArray() fonksiyonunu kullanabiliriz.


var Dizi = ["Elma", "Kiraz", "Portakal"];

alert(Array.isArray(Dizi)); //true
	
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

9848

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.