javaScript Var, Let ve Const

ES6'da, değişkeni tanımlamanın yeni bir yolu const ve let keyword'leri . ES6'dan önce, geliştiriciler farklı değişkenleri bildirmek için var kullanırdı. Ancak, javascript kod blogunda olası sorunlara veya örtülü hatalara neden olabilir. Bu yazıda const, let ve var keywordlerini karşılaştırma yapalım.


Keyword Var Let Const
Global Scope Yes Yes Yes
Function Scope Yes Yes Yes
Blok Scope No Yes Yes
Yeniden Atanabilir Yes Yes No

ES2015'ten önce JavaScript'in yalnızca iki scope(kapsamı) vardı: Global Kapsam ve fonksiyon Kapsamı. ES6 ile local Scope geldi.

Scope: Değişkeni tanımladığınız bölgeye göre isimlendirilir ve değişken de o bölgenin ismiyle anılır.

Global Scope: Bir fonksiyon ve blok dışında bildirilen JavaScript kodun herhangi bir yerindede tanımlanan değişken GLOBAL olur.

Local Scope: Bir fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenlerdir Local(yerel) değişkenlerdir. Dışarıdan bu değişkenlere erişemezsiniz.

Blok Scope: Block scope her türlü { } süslü parantez arasında olan kısma denir. if-for deyimleri gibi.

Global Kapsam

Global olarak ilan edilen değişkenler (herhangi bir fonksiyonun dışında) Global Scope'a sahiptir.


var carName = "Fiat Egea";
 
//burada carName kod kullanabilirsiniz
 
console.log(carName);
 
function myFunction() {

// Buradaki carName kod kullanabilir

 console.log("fonksiyondaki..:",carName);
}

myFunction();

Genel değişkenlere bir JavaScript programındaki herhangi bir yerinden erişilebilir.

Fonksiyon Kapsamı

Local(Yerel) olarak bildirilen değişkenler (Fonksiyon içinde) Fonksiyon Kapsamına sahiptir.


// burada carName kod kullanılamaz

function myFunction() {
 var carName = "Fiat Egea";
 // burada carName kod kullanabilir
}

//burada carName kod kullanılamaz

Local(Yerel) değişkenlere, yalnızca bildirildikleri fonksiyon içinden erişilebilir.

JavaScript Blok Kapsamı

Var anahtar sözcüğüyle bildirilen değişkenler , Blok Kapsamına sahip olamaz .

Bir { } blokda bildirilen değişkenlere bloğun dışından erişilebilir.


if(true){ 

 var x = 2; 
}
// x kod burada kullanılır

console.log(x);

ES2015'ten önce JavaScript'in Blok Kapsamı yoktu .

Let anahtar kelimesi ile bildirilen değişkenler Blok Kapsamına sahip olabilir.

Bir { } bloğunda bildirilen değişkenlere bloğun dışından erişilemiyor:


if(true){

 let x = 2;
}
//x kod burada kullanılamaz

Değişkenlerin Yeniden Yazılması

Var anahtar sözcüğünü kullanarak bir değişkeni yeniden yazmak, sorunlara neden olabilir.

Bir bloğun içindeki bir değişkeni yeniden değiştirmek, ayrıca bloğun dışında değişken yazdırılırsa yeni değer yazılır.


var x = 10;
// Burada x değeri 10

if(true){ 
 var x = 2;

 // Burada x değeri 2
}

// Burada x değeri 2

Let anahtar sözcüğünü kullanarak bir değişkeni tekrarlayarak Değiştiremezsiniz.

Bir bloğun içindeki bir değişkeni tekrar tanımlamak, bloğun dışındaki değişkenin değerini değiştirmeyecektir.


var x = 10;
// Burada x değeri 10

if(true){ 

 let x = 2;

 // Burada x değeri 2
}
// Burada x değeri 10

Döngü Kapsamı


var i = 5;

for (var i = 0; i < 10; i++) {
 // kodlar
}

console.log(i);//10

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere çıktı:10 olur Döngüde i değişkeni i=10 olur ve blok dışındada var ile tanımlanan değişken enson döngü içinde belirtildiği için yeni değeri döngüde ki değeri alır.

Örneğimizde bu sefer Değişkeni let ile tanımlarsak:


let i = 5;

for (let i = 0; i < 10; i++) {
 // Kodlar
}

console.log(i);//5

Döngüde blok scope'de i değişkeni geçerlidir global scope'de i=5 olduğu için consola 5 yazdı.

Fonksiyon Kapsamı

Var ve let keyword'ler fonksiyon scope'da aynı özelliklere sahiptir. Her ikiside fonksiyon scope'a sahiptir, fonksiyon dışında geçerli değillerdir.


function myFunction() {

 var carName = "Fiat Egea";  // Function Scope
}

function myFunction() {

 let carName = "Fiat Egea";  // Function Scope
}

Global Kapsam

Var, let ve const ile bildirilen değişkenler , blok dışında bildirildiğinde oldukça benzerdir. Her üçünün'de Global Kapsamı olacaktır.


var x = 2; // Global scope

let x = 2; // Global scope

const X = 2; // Global scope

Global Nesne

JavaScript’in global nesnesi web tarayıcılarında window nesnesidir.

Var anahtar sözcüğü ile tanımlanan genel değişkenler , global window nesnesine aittir. window nesnesinin özellikle hız ile sorunları bulunmakta.

Genel nesnenin tüm özellikleri genel değişkenlerdir. Genel kapsamda, aşağıdaki bildirimler bu tür özellikler oluşturur:

Ancak şimdi global nesnenin özellikleri olmayan global değişkenler de var. Global kapsamda, aşağıdaki bildirimler böyle değişkenler oluşturur.

ÖRNEK:


var sayi = 50;

console.log(window.sayi) // 50

let sayi = 50;

console.log(window.sayi) //undefined

Yükselme

Javascript’in tuhaflıklarından biri, değişkenleri ve fonksiyonları, ilan edilmeden önce bile kullanabilmenizdir. Buna hoisting(Yükselme) denir. Yükseltme, bir bildirimi geçerli komut dosyasının veya geçerli fonksiyonun en üstüne taşıyan JavaScript'in varsayılan davranışıdır. Değişken bir fonksiyonda tanımlanırsa, bildirim fonksiyon içindeki en üst düzeye çıkarılır ve fonksiyon dışında tanımlanırsa, bildirim genel bağlamın üst düzeyine çıkarılır.

Var ile tanımlanan değişkenler en üste Yükseltilir. ( Js hoisting )

Bir değişkeni bildirilmeden önce kullanabilirsiniz:


merhaba();

function merhaba() {
  console.log('merhaba');
}

Fonksiyon çalışır consola "merhaba" yazdırır. Başka bir örnek:


ders = 'javaScript';

console.log(ders); //javascript

var ders;

Let ile tanımlanan değişkenler en üste Yükseltilemez.

Bildirilmeden önce bir let değişkeni kullanılması ReferenceError ile sonuçlanacaktır.

Geçici Ölü Bölge :Tanımlamadan önce değişkene erişemezsiniz.


ders = 'javaScript';

console.log(ders); //ReferenceError:

let ders;

Yeniden Beyan Etme

Bir programın herhangi bir yerinde Var değişkeniyle bir JavaScript değişkenini yeniden belirtmek mümkündür :


var x = 2;

// X'in değeri 2
 
var x = 3;

// şimdi x = 3
console.log(x); //3

javaSript'de yeniden tanımlama işlemi Var ve let değişkeni, aynı kapsamda, ya da aynı blokta, izin verilmez:


var x = 2; // İzin verildi
let x = 3; // İzin verilmez

{
 var x = 4;  // İzin verildi
 let x = 5  // İzin verilmez
}

Bir let değişkeninin aynı kapsamda veya aynı satırda let ile yeniden bildirilmesine izin verilmez:


let x = 2; // İzin verildi
let x = 3; // İzin verilmez

{
 let x = 4; // İzin verildi
 let x = 5; // İzin verilmez
}

Yeniden tanımlamak let ve var değişkeni aynı kapsamda, ya da aynı blokta, izin verilmez:


let x = 2; // İzin verildi
var x = 3; // İzin verilmez

{
 let x = 4; // İzin verildi
 var x = 5; // İzin verilmez
}

Const Bildirimi


const PI = 3.14;

console.log(PI); // 3.14

PI = 10; // error

Const anahtar kelime biraz yanıltıcıdır.

Sabit bir değer tanımlamaz. Bir değere sabit bir referans tanımlar.

Bu nedenle, sabit ilkel değerleri değiştiremeyiz, ancak nesne özelliklerini ve dizi öğelerini yine de değiştirebilirsiniz.


// Bir const nesnesi oluşturabilirsiniz:

const car = {type:"Fiat", model:"Egea", color:"white"};

// Bir özelliği değiştirebilirsiniz:

car.color = "red";

// Bir özellik ekleyebilirsiniz:

car.fuel = "diesel";


// Dizi elemanını değiştirme

const COLORS = ["red", "green", "blue"];

console.log(COLORS[0]); // red

COLORS[0] = "yellow";

console.log(COLORS[0]); // yellow

const anahtar kelime, sabitleri tanımlamayı mümkün kılar. Sabitler salt okunur, const ile tanımlanan değişkenlere yeni değerler atayamazsınız.

Değişkenleri adlandırmanın yolları veya stilleri

1. snake_case

var ders_adi = "javaScript";

2. camelCase

var dersAdi = "javascript";

Rıdvan açıkgöz 10/02/2019

Gerçekten çok Faydalı makaleler paylaşıyorsunuz.

Hasan 04/07/2019

Emeğinize sağlık çok faydalı bir yazı olmuş teşekkürler.

Mert Emin 08/03/2020

Çok anlaşılır ve örneklerle anlatıyorsunuz zor konuları bile sayenizde hemen öğrenebiliyoruz udemy kursu açarsanız ilk alacak kişilerdenim. Çok teşekkürler

Mert Sevtekin 12/01/2021

Merhaba, öncelikle elinize sağlık çok güzel bir paylaşım olmuş. Js'de const nesne olusturmanın let ve var'a göre farkı nedir? Bu 3 data type'dan hangisini, hangi duruma tercih etmemiz gerekir?

yönetici 13/01/2021

Mert, Çok uzun bir programlama yazdığında bazen nerde ne tanımladığını unutabilirsin. misal if, for bloklarında var ile tanımladığın değişkenleri dışarıda, genel blokta tekrar değiştirebilirsin buda hatalara sebep olur. Buralarda let kullanabilirsin. const ile sabit değişmeyen veri atanır. Tekrar bir atama yapılamaz; sadece bir veri tutar Dışardan proğrama müdahale olmaz güvenli bir yazılım olur.
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

5833

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.