JavaScript if… Else Bildirimleri

Oluşturacağımız proğramlar içerisinde en çok kullanılan denetim yapısı if mantıksal denetlemesidir. if ingilizce bir terimdir ve türkçe karşılığı eğer anlamına gelir.

Çok sık kod yazarken, farklı koşullar için farklı eylemler gerçekleştirmek istersiniz. Koşullu ifadeleri kullanabilirsiniz.

JavaScript'te karar vermek için kullanabileceğiniz birkaç koşullu ifade vardır :

switch ifadesi bir sonraki bölümde açıklanmıştır.

Bir koşul doğruysa yürütülecek bir JavaScript kodu bloğu belirtmek için if ifadesini kullanın.

Sözdizimi:

 
if (Koşul) {

  koşul doğruysa çalıştırılacak kod bloğu 
}
javascript if else
Küçük harflerle yazmayı unutmayın. Büyük harfler (If veya IF) bir JavaScript hatası oluşturur.

Örnek:


if (10 > 5) {

 alert("10 sayısı 5'ten büyüktür.");

} 

if koşulundan sonra ve else ibaresinden sonra tek satırlık kod yazarsak parentez "{ }" eklemek gerekmez.


if (10 > 5) 

 alert("10 sayısı 5'ten büyüktür.");

 

Koşul ifadelerde değişkenlerde kullanılır.


var a = { no:24 };

b = 8;

if (a.no > b) {

 echo "A değişkeni B değişkeninden büyüktür.";
}

Ayrıca, aşağıdaki gibi bir önceden değerlendirilmiş bir boolean değerini de yazabilirsiniz.


 let xy = (yil == 2018); // eşitlik doğru ya da 
            // yanlış olarak değerlendirir

if (xy) {
 ...
}
 
 

Koşullu ifade yazarken karşılaştırma operatörlerini dikkatli kullanın. Örneğin, == ve === farklıdır.


 if(1=="1")
{
  alert("sayı eşittir ama tür farklı");
}

if(1==="1")
{
  alert("sayı denk değildir tür farklıdır");
}

Birden fazla koşul bildirebilirsiniz.


var a = 4;

var b = 5;

if (a <= 7 || b > 10) { // true

  alert("yes");   // => yes
}

if...else Bildirimi


If deyimine başka bir ifade ekleyerek alternatif bir seçim sağlayarak JavaScript programınızın karar verme yeteneklerini geliştirebilirsiniz .

Koşul yanlışsa, yürütülecek kod bloğunu belirtmek için else ifadesini kullanın .

if (koşul) { 

  // Koşul doğruysa çalıştırılacak kod

} else { 

  // Koşul yanlışsa çalıştırılacak kod

}

Örnek:

Saat 18'den küçükse ekrana "iyi günler " değilse (else) "iyi akşamlar" yazsın.


 if (saat < 18) {

  alert("iyi günler");

} else {

  alert("iyi akşamlar");
}

else...if else...if Bildirimi


else...if else...if ifadelerini birleştirmek için kullanılan özel bir ifade. ilk koşul yanlışsa yeni bir koşul belirtmek için else if ifadesini kullanın. JavaScript, else if , ifadeler de birden çok kod bloğuna izin verir .


var a = 50;
var b = 100;

if( a > b)
{
  alert("a saysı b sayısında büyük");
}
else if(a < b)
{
  alert("b sayısı a sayısından büyük");
}
else if(a == b)
{
  alert("a sayısı b sayısına eşit");
}

Ternary Operator


Ternary (üçlü) operatör, if… else ifadelerini yazmanın kısa yolunu sunar. Üçlü operatör, soru işareti (?) Sembolü ile temsil edilir ve üç işlenen kod alır: kontrol edilecek bir koşul, iki sonuç için, birinci sonuç doğru ve ikinci sonuç yanlış. Temel sözdizimi şöyledir:

var result = KOŞUL ? DOĞRUYSA : YANLIŞSA

ÖRNEK:


var sayi = 10;

var result = sayi % 2 == 0 ? "Çift" : "Tek";

Özge çetin 31/12/2020

30 sayısının negatifmi pozitifmi yada 0a eşitmi olduğunu bulan JavaScript if else kodlarıyla bulup yazın?

yönetici 02/01/2021


let x=30;
 if(x>0)
 {
 	console.log("sayı pozitif");
 }
 else if(x=0)
 {
 	console.log("sayı sıfıra eşit")
 }else{
 	console.log("sayı negatif");
 }

Vedat Emre GÜNDÜZ 29/06/2021

result = sayi % 2 == 0 ? "Çift" : "Tek"; burada bahsedilen örnek if else için. Peki else if kullanacağımız durum için bir kısaltma mevcut mu?

yönetici 02/07/2021

vedat, else if yapısının kısa özelliği switch case deyimi.
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

1340

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.