JavaScript Operatörleri

Operatörler, JavaScript motoruna bir tür eylem gerçekleştirmesini söyleyen semboller veya anahtar kelimelerdir. Örneğin, ekleme (+) sembolü, JavaScript motoruna iki değişken veya değer eklemesini söyleyen bir operatördür; oysa, atamak (=), artırma (x++), büyüktür (>) veya küçük(<) simgeleri, JavaScript motoruna bildirilen operatörlerdir. İki değişken veya değer karşılaştırır, vb...

JavaScript, diğer dillerde olduğu gibi operatörleri vardır. Bir operatör, tek veya çoklu işlenenlerde (veri değeri) bazı işlemleri gerçekleştirir ve bir sonuç üretir. JavaScript operatörlerinde değerleri karşılaştırmak, aritmetik işlemleri gerçekleştirmek vb. İçin kullanılır. JavaScript tarafından desteklenen çeşitli operatörler vardır:

JavaScript Aritmetik Operatörleri


Aritmetik işlem oparatörleri sayısal işlenenler arasında matematik işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Operator Açıklama Örnek sonuç
+ Toplama x+y x ve y Toplamı
- Çıkarma x-y x ve y arasında fark
* Çarpma x*y x ve y sayıların çarpımı
/ Bölünme x/y x sayısını y sayına böl
% Modul x%y x sayısına y sayısına böl kalanı ver

Bu aritmetik işlem oparatörleri Örnek verirsek:

 
var x = 10;

var y = 5;

alert(x + y); // Çıktı: 15

alert(x - y); // Çıktı: 5

alert(x * y); // Çıktı: 50

alert(x / y); // Çıktı: 2

alert(x % y); // Çıktı: 0 

JavaScript Atama Operatörleri


Atama operatörleri, değişkenlere değer atamak için kullanılır.

Operator Açıklama Örnek Aynısı
= Atamak x=y x=y
+= Ekle ve Ata x+=y x=x+y
-= Çıkar ve Ata x-=y x=x-y
*= Çarp ve Atama x*=y x=x*y
/= Böl ve Ata x/=y x=x/y
%= Kalanı Ata x%=y x=x%y

Bu atama operatörlerini Örnek verirsek:

 
var x; // Değişken bildirme
 
x = 10;
alert(x); // Çıktı: 10
 
x = 20;
x += 40;
alert(x); // Çıktı: 60
 
x = 50;
x -= 10;
alert(x); // Çıktı: 40
 
x = 5;
x *= 25;
alert(x); // Çıktı: 125
 
x = 100;
x /= 10;
alert(x); // Çıktı: 10
 
x = 100;
x %= 15;
alert(x); // Çıktı: 10

JavaScript Dize Operatörleri


Dizeler için de kullanılabilen iki operatör vardır.

Operator Açıklama Örnek sonuç
+ Birbirine ekleme str1 + str2 Str1 ve str2'ye ekleme
+= Ekleme str1 += str2 Str2'yi str1'e ekler

Bu Dize operatörlerini Örnek verirsek:

 
var str1 = "Merhaba";

var str2 = "Dünya!";
 
alert(str1 + str2); // Çıktı: Merhaba Dünya!
 
str1 += str2;

alert(str1); // Çıktı: Merhaba Dünya!

JavaScript Arttırma ve Azaltma Operatörleri


Arttırma / eksiltme operatörleri, bir değişkenin değerini arttırmak / azaltmak için kullanılır.

Operator Açıklama sonuç
++x Önceden arttırma x artar, sonra x döndürür
x++ Sonra artırma X'i döndürür, sonra x'i birer birer artırır
--x Ön eksiltme Birer birer x azalır, sonra x döndürür
x-- Sonra azaltma X'i döndürür, sonra x'i azaltır

Artırma ve eksiltme operatörlerine Örnek:

 
var x; // Değişken bildirme
 
x = 10;
alert(++x); // Çıktı: 11
alert(x);  // Çıktı: 11
 
x = 10;
alert(x++); // Çıktı: 10
alert(x);  // Çıktı: 11
 
x = 10;
alert(--x); // Çıktı: 9
alert(x);  // Çıktı: 9
 
x = 10;
alert(x--); // Çıktı: 10
alert(x);  // Çıktı: 9

JavaScript Mantıksal Operatörleri

Mantıksal operatörler, genellikle koşullu ifadeleri birleştirmek için kullanılır.

Operator Açıklama Örnek sonuç
&& Ve x && y X ve y'nin ikisi de doğruysa true
|| Veya x || y x ve y'nin biri doğruysa
! Değil !x X doğru değilse doğrudur

Mantıksal operatörlerini Örnek verirsek:

 
var user = "webmaster";
var sifre = 2018;
 
if((user == "webmaster") && (sifre == 2018)){

  alert("hoş geldiniz siteye");

} else{

  alert("yanlış kullanıcı veya şifre");
}

JavaScript Karşılaştırma Operatörleri


Karşılaştırma operatörleri, Boolean tarzında iki değeri karşılaştırmak için kullanılır.

Operator Açıklama Örnek sonuç
== Eşit x==y X, y'ye eşitse true
=== Denk x === y x, y eşittir, ve aynı tür olan
!= Eşit değil x != y X, y'ye eşit değilse doğrudur
!== Denk değil x !== y X, y'ye eşit değilse veya aynı türde değilse doğrudur
< Küçük x < y X, y'den küçükse doğrudur
> Büyük x > y X, y'den büyükse
<= Küçük Eşit x <= y X, y'den küçük veya eşitse true
>= Daha büyük veya eşit x >= y X, y'den büyük veya eşitse true

Karşılaştırma operatörlerine Örnek:

 
var x = 20;
var y = 30;
var z = "20";
 
alert(x == z); // Çıktı: true

alert(x === z); // Çıktı: false

alert(x != y); // Çıktı: true

alert(x !== z); // Çıktı: true

alert(x < y);  // Çıktı: true

alert(x > y);  // Çıktı: false

alert(x <= y); // Çıktı: true

alert(x >= y); // Çıktı: false

Ternary Operator


JavaScript, üçlü operatör olarak adlandırılan özel operatör içerir (?): Bazı koşullara bağlı olarak bir değişkene değer atar. Bu, if-else durumunun kısa şeklidir.

İlk olarak, tipik bir if ifadenin sözdizimine bir göz atacağız :


if (koşul) {

 true ise değer;

} else {

 false ise değer;

}

ternary operator:

Koşul ? true ise değer : false ise değer

Örnek:


var x = (y==1 ? true : false);

Örnek:


var Y = (9>5) ? 9 : 5 

Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

42

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.