HTML 5 DERSLERİ HTML 5 NEDİR?

HTML5'in ne olduğunu açıklamadan evvel HTML hakkında geniş bir bilgi vereyim:

HTML NEDİR?


HTML, (Hyper Text Markup Language) Zengin metin işaretleme dili anlamını taşır. Tarayıcının okuyabileceği herhangi belge veya sayfayı oluşturmak için özel Köprü Metin dilidir. HTML çeşitli anlamları ifade eden kodlardan (tag) ve basit metinlerden oluşturulmuştur. Bu kodlar Web Browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome vb) tarafından okunduğunda anlam kazanmaktadır. Bu kodla yazılmış dosyaların uzantıları .html veya .htm sonları ile biter. HTML, en basit metin düzenleme poqramlarından olan Notepad++ yazılabilir.

HTML TARİHİ


HTML dilinin gelişim tarihi 1989 yılında Oxford Üniversitesi öğrencisi Tim Berners-Lee tarafından HTML işaretleme belge sisteminin çıkarılması teklifi ile başladı. 1990 yılında HTML işaretleme dilini geliştirmesinden sonra World Wide Web(WWW) sistemini kurmuştur. 1990 yılında Berners-Lee'nin HTML işaretleme belgelerini okuyan tarayıcı oluşturdu. Nihayet, 1995 yılında dilin birinci versiyonu - HTML 1.0 çıktı. Sadece 1995 yılında HTML 2.0 versiyonunun işlenmesi tamamlandıktan sonra, HTML dili standartlaşdı. HTML dilinin yeni sürümünü tarayıcıların çoğu destekliyordu.

HTML ilk kullanıma sunulduğunda oluşturulan sayfalar sadece metinlerden oluşmaktadır ve grafik olarak çok bir şey ifade etmiyordu. Etiketler büyük veya küçük harflerle yazılabiliyordu Daha sonra XML ve HTML'nin kombinasyonu olan Extensible HTML, yani "Genişletilebilir HTML" olan XHTML, W3C tarafından bir standart olarak oluşturuldu. XHTML'de kurallar daha sertti. Örneğin, Tüm etiketler küçük harflerle yazılmalı idi. Buna rağmen web browser'larla uyum sorunu zaman içinde çözümlemeye başlandı.

1996 yılında artık dilin HTML 3.2 (HTML 3.0 versiyonunda tablolar oluşmuştu) sürümünü tüm tarayıcılar destekliyordu. Bunun sonucunda, web tasarım yüksek seviyesine yükseldi.

Ama yine de XHTML'de grafik olarak tek başına bir şey ifade etmiyordu. 1996'lı yılların sonunda CSS ilk sürümü yayımlandı, bundan sonra siteler daha grafiksel olarak daha dikkat çekici olmaya başladı.

Bu şekilde bilgi paylaşımını kolaylaştırma amacı doğrultusunda ortaya çıkan HTML günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi olan internetin başlıca temelini oluşturmuştur.

HTML 5 NEDİR?


HTML 5 web tasarım temel dili olan HTML ailesinin son üyesidir. Bundan önce birçok sürümü bulunan HTML, beşinci sürümü ile bambaşka bir hal almıştır.

HTML giderek gelişti ve yıllar geçtikçe CSS yeni özellikleri ile birlikte 4. versiyona kadar yükseldi. HTML 4 her ne kadar yeterli gibi görünse de CSS ile yazılan çoklu kodlar hatalara neden oluyordu ve bunun önüne geçmek için HTML 5 geliştirildi.

HTML5 ile gelen esnek yapı kod hatalarını en aza indirdi, hatta birçoğunu görmezden geliyordu. CSS ile olan uyum sorunu düzeltildi ve beraberinde getirdiği yeni etiketler ile hem içerik ve görüntüye, hem de arama motorları için önemli kolaylıklar sağladı.

Henüz HTML 5 ile gelen özelliklerin tamamı bazı tarayıcılar tarafından desteklenmese de ileride web tasarımının vazgeçilmezi haline geleceği kesin. Bunun nedeni ise daha önce web programla dilleri ile yapılan işler HTML 5 ile kolay şekilde yapılıyor olması. Bunun yanında web tasarımında birçok farklı yeni özellikler HTML 5 ile kullanılmaya başlandı.

HTML 5 henüz geliştirilme aşamasında olsa da bu gün bir çok web tasarımcı artık bu yeni sürümü tercih etmektedir. Kısmen daha az kod yazma imkanı verse de HTML 5 asıl gücünü PHP, ASP, ASP.net gibi web programlama dillerinden, JavaScript ve CSS den almaktadır.

HTML 5 İLE GELEN YENİ ETİKETLER


YENİ FORM ELEMANLARI


HTML 5 GRAFİK ETİKETLERİ


JavaScript'i ve html 5'deki SVG'yi kullanarak grafik çizim yapılır.

YENİ MEDYA ELEMANLARI


Tarayıcılar artık ek eklentilere ihtiyaç duymadan HTML 5 sayesinde birçok medya türüyle baş edebilecek donanıma sahiptir. En önemli örnek, YouTube video paylaşımında kullanılması gereken <embed> öğesidir.

HTML 5'DE KALDIRILAN ETİKETLER


YENİ İNPUT TÜRLERİ


HTML 5, HTML 4.01 için eksik olan belirli davranışsal ve biçimlendirme gereksinimlerini gidermek için formlar için yeni giriş türleri sundu. Örneğin, tarihlerin, sayıların, telefon numaralarının girilmesi vb. işlemler.


Yeni Girdi Türleri Yeni Giriş Öznitelikleri
 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week
 • autocomplete
 • autofocus
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • height and width
 • list
 • min and max
 • multiple
 • pattern (regexp)
 • placeholder
 • required
 • step

HTML Global Öznitelikleri(Attributes)


Özellikler (Attributes) başlangıç ​​etiketlerinde belirtilebilir ve asla bitiş etiketlerinde kullanılmamalıdır.

HTML 5 nitelikleri büyük / küçük harf duyarlı değildir ve en yaygın olarak etiketlerde öznitelikler küçük harfle yazılır olsa da, tümü büyük harf ya da karışık durumda yazılabilir.

HTML5 API (Application Programming Interfaces)


KODLAMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


HTML 5 ile kodlamada birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bir çok kodlama şekli daha kısa ve basit hale getirildi.

örnek olarak HTML 4.01'de döküman tipini şu şekilde belirliyorduk.

ÖRNEK:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd">

HTML 5'de ise bu tanımlama çok daha kısa bir hal aldı.


<!DOCTYPE html>

Bu kısaltmala basitleştirme değişiklerden meta ,script ,style etiketlerde etkilendi.

ÖRNEK:


<!-- eski yöntem -->

<meta http-equiv="Content-Type" 

content="text/html;charset=UTF-8" />

<!-- yeni yöntem -->

<meta charset="UTF-8">

Script ve style etiketlerinde ise type ifadesi kaldırılmıştır.

ÖRNEK:


<script>

 kodlar
 
</script>

<!-- Diğer dosya eklemeli kullanımı -->

<script src="javascript.js">

  kodlar
	
</script>

<!-- css'de dosya eklemeli kullanımı -->Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

233

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.