PHP is_float - is_double FONKSİYONU

Bir sayının Ondalık sayı (kayan noktalı sayı) olup olmadığını denetlemek için ise is_float(), is_double(), is_real() fonksiyonlarından biri ile kontrol edebilirsiniz.

Değişkenin içerisindeki değerin tam sayı olup olmadığını kontrol etmek için ise is_int(), is_integer(), is_long() fonksiyonlardan birisi ile kontrol edebilirsiniz.

Belirtilen değişken float,double veya real türündeyse TRUE aksi takdirde FALSE döner.

 <?php  
 $sayi=2.99; 
 
 if(is_float($sayi)){ 
 
  echo $sayi." sayısının türü Float'dır."; 
	
  }else{ 
	
  echo $sayi." sayısının türü Float değildir."; 
	
  }
 ?>	

ÇIKTI:

2.99 sayısının türü Float'dır.

<?php
 if (is_float(27.25)) {
 
  echo "float türünde
"; } else { echo "float türünde değil
"; } var_dump(is_float('abc')); echo "
"; var_dump(is_float(23)); echo "
"; var_dump(is_float(23.5)); echo "
"; var_dump(is_float(1e7)); //Bilimsel gösterim echo "
"; var_dump(is_float(true)); ?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

float türünde

bool(false)

bool(false)

bool(true)

bool(true)

bool(false)

Adınız

Eposta

Mesaj

6201

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE