PHP strip_tags FONKSİYONU KULLANIMI

Strip_tags() fonksiyonu, bir metni HTML, XML ve PHP etiketlerinden temizler. PHP'de kullanıcı tarafından form yolu ile gönderilen herhangi bir içeriğin güvenlik nedeniyle filitre edilmesi gerekir. PHP şerit etiketleri(<?php ....?>), bir veritabanına kaydedilmesinde veya bir veritabanından veri çekilip yazılırken bir metinde ki tüm HTML içeriğini kaldırmak için kullanılabilir. Aynı zamanda belirli HTML etiketlerinde yorumlanmasına izin verilebilir.

Sözdizimi:

strip_tags( string, allow )

Paremetreler:

string : Gereklidir. Kontrol edilecek metni belirtir.

allow :İsteğe bağlı. İzin verilen etiketleri belirtir. Bu etiketler kaldırılmayacaktır.

Dönen Değerler :

Ayıklanmış metin döner.

Örnek 1:

$str = <<<EOD

<html>

<body>

 

Webcebir.com sitesine hoşgeldiniz.

<?php echo "merhaba" ?>

</body> </html> EOD; echo strip_tags($str);

ÇIKTI:

Webcebir.com sitesine hoşgeldiniz.

Yukarıda ki örnekte HTML etiketleri ve PHP şerit komudların tümünü temizlemiştir. Eğer bir string ifade içerisinde tüm HTML etiketlerin ayıklanmasını istiyorsanız, yukarıda örnekte olduğu gibi strip_tags() fonksiyonun ikinci parametresini boş bırakmanız yeterlidir. Yeni örnekte istediğimiz türden HTML etiketlere izin verelim.

Örnek 2:


$str = "webcebir.com sitesine hoş 

geldiniz.";

echo strip_tags($str,"<b><strong>");

ÇIKTI:

webcebir.com sitesine hoş geldiniz.

Yukarıda ki örnek çıktısında görüldüğü üzere b ve strong etiketlerine izin verilmiştir. web sitenizde kullanıcılar forum gibi nesneler ile sitenize veri aktarıyor ise, güvenlik ve temanının işlevselliği açısından strip_tags fonksiyonunu kullanmanız önerilir.

Adınız

Eposta

Mesaj

9450

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE