PHP strlen() - mb_strlen FONKSİYONU

İstediğiniz herhangi bir string, kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek için strlen() fonksiyonunu kullanılır. Bu fonksiyon boşluk ve diğer karekterleride sayar.

Sözdizimi:

strlen( string );

String : Gereklidir. Uzunluğu ölçülecek string tanımlanmalı.

Dönen Değerler:

Dizge boşsa 0 değilse dizgenin uzunluğu ile döner.

Örnek:

<?php

$str = 'abcdef';
echo strlen($str); // 6

$str = ' ab cd ';
echo strlen($str); // 7

?>

NOT: Yukarıda ki ikinci örnekte görüldüğü gibi boşluk ifadelerinide saymaktadır.

Özellikle formlardan gelen bilgilerin kaç karakter içerdiğini öğrenmek isteyebiliriz. Örneğin üye kayıt forumlarında şifre bölümlerinde en az 5 karekter içermesini istediğimizde, mantıksal denetlemeyle karekter sayısını kontrol edebiliriz.

Örnek:

<?php

$str = "123";

$toplam=strlen($str);

if($toplam < 5)

{
echo "En az şifreyi 5 karekter giriniz.";
}

?>

ÇIKTI:

En az şifreyi 5 karekter giriniz.

Bu fonksiyonda, Türkçe karakterler kullanılan metinlerde hatalı sayma yapıyorsa alternetif olarak mb_strlen() fonksiyonu kullanılabilir.

Sözdizimi:

mb_strlen( string, kodlama );

String : Gereklidir. Uzunluğu ölçülecek string tanımlanmalı.

kodlama : İstege baglıdır. Kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Örnek:

<?php

$str = 'türkçe';

echo strlen($str); // 8

echo mb_strlen($str); // 8

echo mb_strlen($str,'UTF-8'); // 6

?>

Adınız

Eposta

Mesaj

8302

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE