PHP DİZİDEN RASTGELE VERİ ÇEKME array_rand FONKSİYONU

Array_rand fonksiyonu kullanarak diziden rastgele veri çekebiliyoruz. Üsttelik kaç tane veri çekebileceğimizi belirtebiliyoruz.

Sözdizimi:

array_rand( dizi,sayı )

Dizi: Gereklidir. Bir dizi belirtilir.

Sayı: Diziden kaç tane veri çekebileceğimizi belirtir.

Dönen Değerler:

Sadece bir girdi almak istiyorsanız array_rand() işlevi diziden rasgele bir anahtarla döner. Aksi takdirde, rasgele elemanları içeren bir dizi döndürür. Böylece, diziden rasgele anahtarlar değerleriyle birlikte bir dizi olarak çekilmiş olur.

ÖRNEK:

<?php	

$a=array("Mavi","siyah","beyaz","sarı","yeşil");
	
  $random_keys=array_rand($a,1);
  
  echo "Dizi anahtarı...:."$random_keys;	
?>

ÇIKTI:

Dizi anahtarı...:2

Tabiki rastgele dizi anahtarı çektiğimizden sizde sonuç farklı anahtar sayıları çıkabilir. Sonuçta gördüğümüz verinin kendisi değil anahtarıdır. Dizilerde anahtar veri olarak sayı veya kelime gösterdiysek elde edeceğimiz sonuçta sayı veya kelime anahtarıdır.

Peki anahtar değil de diziden bir değer istiyorsak ne yapmalıyız?

Buraya kadar öğrendiklerimizle siz bu sorunu çözebilirsiniz. Dizinin anahtarı yerine veriyi ekrana yazdıralım.

ÖRNEK 2:

<?php	

$a=array("Mavi","siyah","beyaz","sarı","yeşil");
	
	$anahtar = array_rand($a,1);
	
	echo "Dizi verisi..:".$a[$anahtar];
?>

ÇIKTI:

Dizi verisi..:Mavi

Diziden şimdide birden fazla veri çekelim.

ÖRNEK 3:

<?php	

$a = array("Mavi","siyah","beyaz","sarı","yeşil");

$rand = array_rand($a, 3);

foreach ($rand as $key => $value) {

  echo $a[$value]." 
"; } ?>

ÇIKTI:

Mavi

sarı

yeşil

Dizinin anahtarı harf veya kelime olanı örnek yapalım.

ÖRNEK 4:

<?php	

$a = array("a"=>"Mavi","b"=>"siyah","c"=>"beyaz",

      "d"=>"sarı","e"=>"yeşil");

 echo "Dizinin anahtarı..:".array_rand($a,1);
 
 ?>

ÇIKTI:

Dizinin anahtarı..:c

Websitemizde rastgele resim göstermek istesek.

<?php	

$a=array("araba.jpg","manzara.jpg","ev.jpg","bisiklet.jpg");
	
	$anahtar = array_rand($a,1);
	
	echo "gösterilen resim adı...".$a[$anahtar];
	
	// Resimler şöyle gösterilecek
?>Adınız

Eposta

Mesaj

429

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE