PHP ANAHTARA GÖRE DİZİYİ Z'DEN A'YA SIRALAMA krsort FONKSİYON

Anahtarlara göre sıralama dizinin değerlerine göre sıralamayla aynıdır. Sadece dizinin anahtarları esas alınır. Krsort() fonksiyonu dizinin anahtarlarına göre büyükten-küçüğe doğru sıralar. Text türü anahtarları ise karakter sırasına göre tersten Z'den A'ya doğru sıralar. Esas olarak, ilişkisel dizilerin sıralanmasında kullanılır.

İpucu: Kullan krsort () anahtarına göre, azalan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu.

İpucu: Kullan asort () değerine göre, artan bir ilişkisel dizi sıralama fonksiyonu.

Sözdizimi:

krsort( dizi, seçenekler );

Dizi: Gereklidir. Bir dizi belirtilir.

Seçenekler: İsteğe bağlı seçenekler değiştirgesinde aşağıdaki değerler kullanılarak sıralama kuralı değiştirilebilir:

Sıralama türü seçenekleri:

 • 0 = SORT_REGULAR - Elemanlar normal olarak sıralanır. (öntanımlı)
 • 1 = SORT_NUMERIC - Elemanlar sayısal olarak sıralanır.
 • 2 = SORT_STRING - Elemanlar dizgesel olarak sıralanır.
 • 3 = SORT_LOCALE_STRING - Yerele göre dizgesel sıralama yapılır. PHP 4.4.0 ve 5.0.2'de eklendi. PHP 6 öncesinde, setlocale() fonksiyonu ile değiştirilebilen sistem yereli kullanılıyordu. PHP 6'dan itibaren sistem yerelini değiştirmek için i18n_loc_set_default() fonksiyonunu kullanmalısınız.
 • 4 = SORT_NATURAL - Doğal sıralamasını kullanarak, Elemanlar dizgesel olarak sıralanır.
 • 5 = SORT_FLAG_CASE -Büyük, küçük harfe duyarlı SORT_STRING veya SORT_NATURAL ile kombine edilebilir.

Dönen Değerler


Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

ÖRNEK:


<?php	

$meyve = array("d" => "limon", "a" => "portakal", 

        "b" => "muz", "c" => "elma");

ksort($meyve);

foreach ($meyve as $key => $val) {

  echo "$key = $val 
"; } ?>

ÇIKTI:

d = limon 
c = elma 
b = muz 
a = portakal 

ÖRNEK 2: Yaşlarına göre Büyükten-küçüğe doğru isimleri sıralayalım.


<?php

$yas=array("25"=>"Hasan","34"=>"Mehmet","43"=>"Serdar",

      "15"=>"Mustafa");

krsort($yas);

echo "
";

echo print_r($yas);

echo "
"; ?>

ÇIKTI:

Array
(
  [43] => Serdar
  [34] => Mehmet
  [25] => Hasan
  [15] => Mustafa
)

Adınız

Eposta

Mesaj

6687

Güvenlik No

REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE