css,php,html eğitim

DOM(Document Object Model - Doküman nesne modeli): Tüm tarayıcıların bir HTML belgesini okurken/Görüntülerken kullandığı/Oluşturduğu nesnel...

  • 20/08/2013
  • 2532
css,php,html eğitim

Evrensel Seçici:Bütün sayfa elemanlarını seçmek için kullanılabilir.

Yine evrensel seçiciler, belirlenen Etiket / Sınıf / Kimlik seçicinin soyundan gelen...

  • 17/08/2013
  • 1629
css,php,html eğitim

İD Seçici sınıf seçicisinden farklıdır. Sınıf seçicileri sayfada Tüm etikete atanırken id seçicisi bir tane etikete atanır.

İD seçicileri oluşturma yöntemleri class seçicileri oluşturma ile aynı tek...

  • 15/08/2013
  • 2967
css,php,html eğitim

Seçiciler adı üzerinde HTML etiketlerini seçmeye yarar. Misal verirsek <p> etiketini seç şu belirttiğim {color:blue;} özellikleri uygula demiş oluyoruz...

  • 10/08/2013
  • 3108
css,php,html eğitim

Değerler genelde mesafe ve renkleri tanımlamak için kullanılır. Değerleri dört gruba ayırabiliriz .Uzunluk değerleri ,yüzde değerleri ,renk değerleri ve URL değerleri...

  • 13/07/2013
  • 1658
REKLAM
KATEGORİ
POPÜLER MAKALE