JavaScript Array fill() Method Kullanımı

Array.fill() methodu, belirli bir statik değeri ile dizi doldurmak için kullanılır. Değer, tüm diziyi doldurmak için kullanılabilir veya dizinin bir bölümünü doldurmak için kullanılabilir.

Dolgunun nerede başlayıp biteceği konumunu belirtebilirsiniz. Belirtilmezse, tüm öğeler doldurulacaktır.

Not: bu yöntem orijinal dizinin üzerine yazar.

Sözdizimi:

value: Gereklidir. Diziyi dolduracak değer

start: İsteğe bağlı. Diziyi doldurmaya başlamak için indeks (varsayılan 0'dır)

end: End endeksi, varsayılan (arr.length.)

ÖRNEK 1:


const array1 = [1, 2, 3, 4];

// 2. konumdan 4. konuma kadar 0 ile doldurun
console.log(array1.fill(0, 2, 4));
// Çıktı: [1, 2, 0, 0]

// 1. konumdan 5 ile doldurun
console.log(array1.fill(5, 1));
// Çıktı: [1, 5, 5, 5]

console.log(array1.fill(6));
// Çıktı: [6, 6, 6, 6]	

ÖRNEK 2:


var meyve = ["Elma", "Portakal", "Kiraz", "Mango"];

console.log(meyve.fill("Çilek"));

// ["Çilek", "Çilek", "Çilek", "Çilek"]

ÖRNEK 3:


var Meyve = ["Elma", "Portakal", "Kiraz", "Mango"];

console.log(Meyve.fill("Çilek", 2, 4));

//["Elma", "Portakal", "Çilek", "Çilek"]

ÖRNEK 4:


var x = [1, 2, 3, "a", "b", "c"]; 

x.fill( 0 ); // [0, 0, 0, 0, 0, 0]

x.fill( "z" ); // ["z", "z", "z", "z", "z", "z"]

x.fill( true ); // [true, true, true, true, true, true]

x.fill( "z", 2 ); // [1, 2, "z", "z", "z", "z"]

x.fill( "z", 2, 4 ); // [1, 2, "z", "z", "b", "c"]

x.fill( "z", -2 ); // [1, 2, 3, "a", "z", "z"]

x.fill( "z", 0, -4 ); // ["z", "z", 3, "a", "b", "c"]

Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

9907

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • HTML RESİM EKLEME
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.