javaScript Değişkenler

JavaScript değişkenleri veri değerlerini depolamak için kullanılan kaplardır. Değişken, değişebilen her şeyi ifade eder. JavaScript, veri değerini tutan değişkenleri içerir ve her zaman değiştirilebilir.

Değişkenler tüm programlama dilleri için temeldir. Değişkenler, metin dizisi, sayı vb. Gibi verileri depolamak için kullanılır. Değişkenlerde saklanan veri veya değer, gerektiğinde ayarlanabilir, güncellenebilir ve alınabilir. Genel olarak, değişkenler değerler için sembolik isimlerdir.

JavaScript, bir değişken bildirmek için ayrılmış anahtar kelime var kullanır . Bir değişken benzersiz bir ada sahip olmalıdır. Bir değişkene, bildirdiğinizde veya kullanmadan önce (=) operatörüne eşit bir değer atayabilirsiniz .

JavaScript üç temel veri türü ile çalışmanızı sağlar.

JavaScript, her biri yalnızca tek bir değer tanımlayan null ve undefined olmak üzere iki önemsiz veri türünü de tanımlar . Bu ilkel veri türlerine ek olarak, JavaScript nesne olarak bilinen bir bileşik veri türünü destekler . Nesneleri ayrı bir bölümde ayrıntılı olarak ele alacağız.

Değişken, bir bellek konumuna verilen bir addır. Bir programdaki temel depolama birimidir.

JavaScript Değişkenleri için Kurallar

Sözdizimi:

var < değişken adı > ;
var < değişken adı > = < değer > ;

Değişken bildirimi


var ders = "Fizik";

var yıl = 2018;

var devam = true;

İpucu: Her zaman değişkenlerinize anlamlı isimler verin. Ek olarak, birden çok sözcük içeren değişkenlerin adlandırılması için, camelCase yaygın olarak kullanılır.

camelCase :Bir kodlama standardıdır. Yazılım dillerinin çoğu tarafından kabul görür. Değişken tanımlarken ilk harf küçüktür. değişken eğer birden fazla kelime içeriyorsa birinci hariç diğerleri büyük harf ile başlar, küçük harfler ile devam eder. örnek:modelViewController

Yukarıdaki örnekte üç değişken oluşturduk, birincisine dize değeri atandı, ikincisi bir sayı değeri atandı, sonuncusuna ise bir boolean değeri atandı. Değişkenler farklı türde veri tutabilirler, daha sonraki bölümde bunları öğreneceğiz.

javaScript'de, değişkenler, onlara atanmış herhangi bir başlangıç değerine sahip olmadan da bildirilebilir. Bu, Kullanıcı girişleri gibi değerleri tutmak için gereken değişkenler için yararlıdır.


// Değişken bildirme
var userName;
 
// Değer atama
userName = "admin";

Değer olmadan beyan edilen bir değişken, undefined (tanımsız) değere sahip olacaktır .

Bir kerede Çok Değişkenli Bildirme


Ayrıca, birden fazla değişken bildirebilir ve başlangıç ​​değerlerini tek bir bildirimde ayarlayabilirsiniz. Her değişken aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi virgülle ayrılır:


var one = 1, two = 'two', three;

null and undefined


Hem null hem de undefined, değer belirtmeyen özel bir değer olarak kabul edilebilir. Null, beklenen değer eksikliğini belirtmek için kullanılan bir dil anahtar sözcüğüdür (aslında, bir nesnedir). Öte yandan, undefined daha derin bir anlamı olan ve hata benzeri, beklenmedik bir değer eksikliğini belirtmek için kullanılan önceden tanımlanmış bir global değişkendir. İşlevi dönüş değeri olmadığında tanımsız olarak döner. Bir değişken bildirir ve başlatmazsanız, tanımsız değeri döndürür. Var olmayan bir dizi öğesini veya nesne özelliğini sorgularsanız, yeniden tanımlanmamış bir değer döndürülür. İşte bir örnek.


var data;    
   
alert(data);    // => undefined

alert(typeof data); // => undefined 

Kodlarınızda 'değer eksikliğini' belirtmek isterseniz, genellikle undefined değil null kullanırsınız.


var data = null ;  
   
alert (data); // => null 

alert (typeof data); // => object

//(null, gerçek bir nesne olmamasına rağmen) 
 

Blok { } değişkenleri


Blok ( { } süslü parentez içi kodlar) değişkenleri kullanırken dikkatli olmalısınız çünkü blok dışında var olmaya devam ederler. Aşağıdaki örnekte, for ifadesi sona ermesinden sonra bile, döngü dışında var olmaya devam eden i değişkenini oluşturur. Döngü değişkenlerini belirleyen blok seviyesini destekleyen diğer dillerin çoğu, for döngüsünün dışında varlığını sürdürür.


for (var i = 0; i < 5; i++) {
  // kodları yaz 
}
alert(i);   // Çıktı: 5

Veya


if(10 < 15) { 
     var c = 40;
 }
 alert(c); //Çıktı:40

JavaScript Aritmetiği

Artı(+) operatörü sayı değişkenlerde toplama görevi yapar.


var x = 5 + 2 + 3; //10

Dizeleri de ekleyebilirsiniz, ancak dizeler birleştirilecektir.


var x = "CSS" + " " + "Dersi"; //CSS Dersi

öndeki sayı string olursa


var x = "5" + 2 + 3; // 523

Sondaki sayı string olursa


var x = 2 + 3 + "5"; // 55

Gevşek Yazılmış Değişkenlervar kutu =1; // numeric value

kutu = 'one'; // string value

kutu = 1.1; // decimal value

kutu = true; // Boolean value

kutu = null; // null value

JavaScript dinamik veya gevşek yazılmış bir dildir, çünkü bir değişken herhangi bir zamanda herhangi bir veri türünün değerini tutabilir.

Javascript'te Değişken Kapsam


Değişkenin kapsamı, değişkenin doğrudan erişilebilir olduğu programın parçasıdır.

JavaScript'te iki tür kapsam vardır:

JavaScript'te, dış işlevler olarak tanımlanan tüm değişkenler global kapsamlıdır; Bu, programın herhangi bir yerinde görünür ve erişilebilir oldukları anlamına gelir. Bir fonksiyonun içinde tanımlanmış değişkenler fonksiyon kapsamına sahiptir, yani bu fonksiyonun süresi boyunca sadece fonksiyon içerisinde görülebilir ve erişilebilirler.

JavaScript yerel değişkeni

Bir JavaScript yerel değişkeni fonksiyon içinde bildirilmiştir. Bu fonksiyon içinde erişilebilir. Örneğin:


function abc(){ 

var x=30; //local(yerel) variable 
} 
 

x Değişkeni bir yerel değişkendir. Başka bir deyişle, sadece fonksiyonun içinde var. Bu fonksiyonun dışında aşağıdaki gibi erişmeye çalışırsanız:


function abc() {
  var x = 30;
}
console.log(x); // ReferenceError

Değişken gölgeleme


Aşağıdaki örneğe bakın.


/ global variable

var mesaj = "Merhaba";

function say() {

  // local variable

  var mesaj = 'Selam';

  console.log(mesaj); // hangi mesaj?
}

say();// Selam

console.log(mesaj); // Merhaba

Bu örnekte, aynı adı paylaşan mesaj adında iki değişken vardır: Birinci mesaj değişkeni global değişkendir, ikincisi ise yerel değişkendir.

say() fonksiyonun, içinde küresel mesaj değişkeni gölgelenir. say() fonksiyonun içinde erişilemez ancak dışında erişilir. Buna değişken gölgeleme denir.

JavaScript genel değişkeni


Bir JavaScript genel değişken herhangi bir fonksiyondan erişilebilir. İşlev dışında bildirilen veya pencere nesnesiyle bildirilen bir değişken, genel değişken olarak bilinir. Örneğin:


var data = 200 ; // gloabal değişken

function a () { 

console.log(data); 

} 
function b () { 

console.log(data);

} 

a (); // JavaScript fonksiyonu çağırmak 
 
b ();
 
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

3044

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.